انواع حق دسترسی در سایا کدام است؟

شماره سوال130121

سایا دارای سه رکن مهم است: ۱- تعاملی همزمان (کلاس ها و تالار های برخط زنده)، ۲- تعاملی غیر همزمان (پیام رسان آموزشی) و ۳- محتوای الکترونیکی دروس (ارائه فایل های چند رسانه ای از مطالب درسی)
– در کلاس برخط زنده سه سطح حق دسترسی داریم: “Participant” – شرکت کننده و “Presenter”- ارائه دهنده و “Host” – میزبان، معمولا استاد (میزبان) دسترسی دانشجو (Participant) را در یک جلسه کلاسی ممکن است برای ارائه مطلبی،”Presenter” یا ارائه دهنده کند. بنابر این در حالت پیش فرض همه اکانت های دانشجویی دارای سطح دسترسی “شرکت کننده” و استاد درس “میزبان” هستند. مگر استاد (Host) تغییراتی در حق دسترسی ها بدهد و دانشجو/دانشجویانی را ارائه دهنده کند.
– در پیام رسان تنها دو سطح حق دسترسی داریم: “Student”- دانشجو و “Instructors” – استاد
سایا دارای ابزار بسیار مهمی به نام آزمون های الکترونیکی است که می تواند صدها نوع آزمون الکترونیکی از نوع تستی و از نوع تشریحی را اجراء نماید. در دانشگاه حداکثر ۱۵ نوع از آن ها در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.