شهریه متغییر پایان نامه چگونه محاسبه می گردد؟

شماره سوال150120

شهریه پایان نامه فقط یک بار محاسبه می گردد و مبلغ آن برابر با هزینه متغییر ترمی که در آن دفاع شده است می باشد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.