آیا به دانشجوی اخراجی هیچ‌گونه مدرکی تعلق می‌گیرد؟

شماره سوال160105

دانشجویی که شرایط اخراجی پیدا می‌کند در صورتی ‌که حداقل ۷۰ واحد درسی گذرانده باشد می‌تواند با ارائه درخواست، مدرک کاردانی دریافت نماید. در این ‌صورت دیگر دانشجوی اخراجی محسوب نمی‌شود بلکه فارغ‌ التحصیل مقطع کاردانی به‌ حساب می آید.
نکته: در مدرک فارغ‌ التحصیل مقطع کاردانی، عنوان مهندسی قید نمی‌شود.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.