توسعه روز افزون تکنولوژی در صنایع و ایجاد تغییر و تحول در سیستم های تولید، پیچیدگی و تغییرات شدید سازمانها و محیط های اقتصادی، بازرگانی و صنعتی، مسئولیتهای خطیری را در سیستم اقتصادی و اجتماعی جامعه به عهده حسابداران محول نموده است. افزایش سطح رقابت در عرصه بین المللی، فنآوری های جدید و تغییر در فرآیند کسب و کار موجب شده تا هزینه، که به کمک حسابداران مقدور است، پویایی و اهمیت بیشتری نسبت به قبل پیدا کند. مدیران خواهان یک منبع حامی و پشتیبان اطلاعاتی هستند که آنها را در اتخاذ تصمیمات بهتر یاری نماید و حسابداران می توانند با علم به آخرین دستاوردهای علمی موحود در این زمینه بسیار کارآمد واقع شوند و در پی ریزی استراتژی شرکت و دستیابی به آن نقش کلیدی ایفا نمایند.

در همین راستا دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری به منظور آموزش تخصصی حسابداری با تاکید بر بکارگیری رویکرد استراتژیک و تجزیه و تحلیل های منطقی در تصمیم گیری های مالی تدوین گردیده است تا از این طریق بتواند مدیران توانمندی را در حوزه های مختلف تصمیم گیری و تصمیم سازی از جمله مدیران عامل، مالی، صنعتی، بررسی های اقتصادی و مشاوران مالی تربیت نماید.

دانش آموختگان این دوره قادر خواهند بود تا با فرموله کردن مسایل، شناسایی اطلاعات مربوطه برای تجزیه و تحلیل های خود و مشخص کردن منابع اطلاعاتی خارج از شرکت برای مواردی نظیر میزان فروش رقبا و ... بستر مناسب برای تصمیم سازی و تصمیم گیری منطقی و پویا را در مسایل فرا روی سازمان فراهم نموده و بدین طریق دستیابی به اهداف و چشم اندازهای سازمان را تسهیل نماید.

نقش و توانایی

فارغ التحصیلان این دوره می توانند به عنوان مسئولان حسابداری و امور مالی، تخصیص منابع، سیستم های اطلاعات، تحلیلگر مالی، برنامه ریزی و کنترل مالی و ... در سازمان های بزرگ و کوچک مشغول کار شوند. این دوره با تجهیز دانشجویان به آخرین تکتیک ها و ابزارهای حسابداری، توانایی آنها را در تفسیر و به کارگیری اهداف استراتژیک، شیوه های تجزیه و تحلیل مسایل و رهبری سازمان ارتقا می بخشد و بدین طریق آنها را برای پذیرش و تصدی مسئولیت های بزرگی در سازمان ها آماده نماید.

فهرست دروس کارشناسی ارشد حسابداری

دروس جبرانی
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ حسابداری پیشرفته (۲) ۳
۲ حسابرسی (۲) ۳
۳ حسابرسی میانه (۲) ۳
۴ حسابرسی صنعتی (۳) ۳

 

دروس پایه
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ حسابداری مدیریت ۳
۲ حسابداری بخش عمومی ۳
۳ حسابرسی پیشرفته ۳
۴ تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری ۳
۵ سیستم های اطلاعاتی حسابداری ۳

 

دروس تخصصی
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ تئوری حسابداری (۱) ۳
۲ تئوری حسابداری (۲) ۳
۳ مسائل جاری حسابداری ۳

 

دروس اختیاری
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ اقتصاد سنجی ۳
۲ بررسی موارد خاص در حسابداری ۳
۳ چارچوب موارد گزارشگری مالی ۳
۴ تحلیل آماری ۳
۵ متون تخصصی به زبان انگلیسی ۳
۶ روش تحقیق پیشرفته ۳

گذراندن ۸ واحد از دروس فوق الزامی می باشد.

سمینارهای ویژه آموزش محور
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ سمینارهای آموزش محور (۱) - بررسی موارد خاص در حسابداری ۲
۲ سمینارهای آموزش محور (۲) - تحلیل آماری پیشرفته و نرم افزارهای مرتبط ۲