سامانه الکترونیکی مدیریت آموزش (ساما) (EMS)

سامانه جدید ارائه دهنده خدمات آموزشی است که جایگزین سامانه قدیمی گردیده است.

در حال حاضر این سامانه فعال می باشد و کلیه عملیات خدمات آموزشی از طریق آن انجام می پذیرد.

ورود به سامانه


سامانه یادگیری الکترونیکی - سایا (LMS)

یک سامانه یادگیری است که تمام فرآیندهای یاددهی و یادگیری موسسه در آن صورت می پذیرد. زیر سیستم تعاملی همزمان (کلاس برخط زنده) + سامانه تعاملی غیر همزمان (پیام رسان آموزشی) + محتوای الکترونیکی (چند رسانه ای) از اجزا این سامانه مهم می باشد.

ورود به سامانه


سامانه مدیریت آموزش - قدیمی (TMS)

یک سامانه مدیریتی آموزشی قدیمی است که فرآیندهای خدمات آموزشی یک دانشگاه در آن درج، ثبت و ذخیره می گردید.

در حال حاضر این سامانه به صورت "فقط خواندنی" عمل می نماید و هیچ فرآیند آموزشی در آن انجام نمی پذیرد.

ورود به سامانه

خبرها و اطلاعیه ها

تقویم آموزشی (نیمسال اول ۱۳۹۹-۱۴۰۰)

شروع نیمسال
کلیه مقاطع - جمعه ۱۳۹۹/۰۶/۲۸


ثبت نام اینترنتی (ورودی جدید)
کارشناسی ارشد - با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز
کارشناسی پیوسته و ناپیوسته - با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز


ثبت نام و تشکیل پرونده ورودی جدید
کارشناسی ارشد - با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز
کارشناسی پیوسته و ناپیوسته - با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز


انتخاب واحد (ورودی جدید)
کلیه مقاطع - انتخاب واحد توسط آموزش


انتخاب واحد (دوره های قبل)
کارشناسی - شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ الی دوشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
کارشناسی ارشد - سه شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ الی پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۳


انتخاب واحد با تاخیر (دوره های قبل)
کارشناسی - سه شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۸
کارشناسی ارشد - چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۹


شروع کلاسها
کلیه مقاطع - شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵


حذف و اضافه
کارشناسی - شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ الی دوشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۴
کارشناسی ارشد - سه شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ الی پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۷


درخواست معرفی به استاد
کلیه مقاطع - شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ الی پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۵


امتحانات معرفی به استاد
کلیه مقاطع - شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ الی یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۹


امتحانات میان ترم
کلیه مقاطع - شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ الی پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۳


امتحانات معرفی به استاد
کلیه مقاطع - شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ الی یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۹


ثبت نمرات معرفی به استاد
کلیه مقاطع - شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۴


حذف اضطراری
کارشناسی - شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ الی یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
کارشناسی ارشد - دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ الی سه شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۵


پایان کلاسها
کلیه مقاطع - پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۱


آزمون های پایانی
کلیه مقاطع - شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ الی  پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۹


ثبت نمرات موقت
کلیه مقاطع - یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ الی یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۲


ثبت نمرات نهایی
کلیه مقاطع - سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ الی سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۴


پایان نیمسال
کلیه مقاطع - جمعه ۱۳۹۹/۱۱/۱۷

نظرسنجی

نحوه آشنایی شما با موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان از چه طریقی بوده است؟

مشاهده نتایج

Loading ... لطفا کمی صبر کنید ...

سامانه ها

یادگیری الکترونیکی چیست؟

یادداشتی از ریاست موسسه


یادگیری الکترونیکی (مجازی) رویکردی نوین در آموزش است که برای فراگیران امکان یادگیری در هر زمان و در هر مکان را فراهم می نماید. در سال های اخیر، تجربیات ارزشمندی در زمینه یادگیری الکترونیکی شکل گرفته که همراه با پیچیدگیهای آموزشی، فرهنگی، حقوقی، نظارتی، فنی و زیرساختی بوده است.

موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی الکترونیکی "ایرانیان" اولین موسسه آموزش عالى می باشد که بعنوان  موسسه آموزش عالی الکترونیکی (مجازی) در کشور از شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موافقت اصولی کسب نموده است. دانشگاه ایرانیان در سال ۱۳۸۰ توسط گروهی از اساتید مجرب و متعهد دانشگاههای کشور تاسیس گردیده و در طی این مدت بستر اینترنتی بسیار مناسبی را برای ارائه آموزشهای الکترونیکی فراهم نموده است.

معرفی رشته های تحصیلی

۰۰۰۰
سال تاسیس
۰
تعداد دانشکده
۰۰۰۰
تعداد دانشجو
۰۰
تعداد رشته