منظور از افیلیشن (Affiliation)، نام دانشگاه و یا موسسه‌ای است که نویسنده در هنگام نوشتن و سابمیت مقاله، در آن دانشگاه مشغول به پژوهش، تدریس، آموزش و تحصیل بوده و یا کارمند آن موسسه محسوب می‌شود. فرمت صحیح افیلیشن موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان به شرح زیر می باشد:

افیلیشن فارسی:

افیلیشن دانشگاه به فارسی در مجلات و همایش‌های داخلی (ویژه متقاضیان سابمیت مقالات)
درجه علمی دانشکده موسسه شهر کشور ایمیل رسمی دانشگاهی
 1. استاد
 2. دانشیار
 3. استادیار
 4. مربی
 5. کارشناسی ارشد/دانشجوی کارشناسی ارشد + (نام رشته)
 6. کارشناسی/دانشجوی کارشناسی + (نام رشته)
 • دانشکده مهندسی کامپیوتر
 • دانشکده مدیریت
 • دانشکده مالی و حسابداری
 • دانشکده حقوق
 • دانشکده روان شناسی
موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان تهران ایران Instructor Name or Student Name @iranian.ac.ir

 

افیلیشن انگلیسی:

افیلیشن دانشگاه به انگلیسی در مجلات و همایش‌های بین‌المللی (ویژه اساتید)
Rank Faculty University City Country Email
 • Professor
 • Associate Professor
 • Assistant Professor
 • Lecturer
 • Faculty of Computer Engineering
 • Faculty of Management
 • Faculty of Finance & Accounting
 • Faculty of Law
 • Faculty of Psychology
Iranian eUniversity Tehran Iran Instructor Name @iranian.ac.ir

 

افیلیشن دانشکده کامپیوتر به انگلیسی در مجلات و همایش‌های بین‌المللی (ویژه دانشجویان/متقاضیان سابمیت مقالات)
Academic Status Faculty University City Country Email
 • Master’s Student/Master’s Candidate of Information Security Engineering
 • Master’s Student/Master’s Candidate of Computer Networks Engineering
 • Master’s Student/Master’s Candidate of Computer Software Engineering
 • Bachelor’s Student/Bachelor’s Candidate of Computer Engineering
 • Bachelor’s Student/Bachelor’s Candidate of Professional Computer Software Engineering
 • Faculty of Computer Engineering
Iranian eUniversity Tehran Iran Student Name @iranian.ac.ir

 

افیلیشن دانشکده مدیریت به انگلیسی در مجلات و همایش‌های بین‌المللی (ویژه دانشجویان/متقاضیان سابمیت مقالات)
Academic Status Faculty University City Country Email
 • Master’s Student/Master’s Candidate of Science in Marketing Management
 • Master’ Student/Master’s Candidate of Business Administration in Marketing
 • Master’s Student/Master’s Candidate of Science in Sport Management
 • Bachelor’s Student/Bachelor’s Candidate of Science in Marketing Management
 • Bachelor’s Student/Bachelor’s Candidate of Science in Industrial Management
 • Faculty of Management
Iranian eUniversity Tehran Iran Student Name @iranian.ac.ir

 

افیلیشن دانشکده حقوق به انگلیسی در مجلات و همایش‌های بین‌المللی (ویژه دانشجویان/متقاضیان سابمیت مقالات)
Academic Status Faculty University City Country Email
 • Master’s Student/Master’s Candidate of Arts in Private Law
 • Master’s Student/Master’s Candidate of Arts in Criminal Law and Criminology
 • Master’s Student/Master’s Candidate of Arts in Finance Law
 • Bachelor’s Student/Bachelor’s Candidate of Arts in Law
 • Bachelor’s Student/Bachelor’s Candidate of Arts in Registration Law
 • Faculty of Law
Iranian eUniversity Tehran Iran Student Name @iranian.ac.ir

 

افیلیشن دانشکده روانشناسی به انگلیسی در مجلات و همایش‌های بین‌المللی (ویژه دانشجویان/متقاضیان سابمیت مقالات)
Academic Status Faculty University City Country Email
 • Master’s Student/Master’s Candidate of Arts in Clinical Psychology
 • Bachelor’s Student/Bachelor’s Candidate of Arts in Psychology
 • Faculty of Psychology
Iranian eUniversity Tehran Iran Student Name @iranian.ac.ir

 

افیلیشن دانشکده حسابداری و مالی به انگلیسی در مجلات و همایش‌های بین‌المللی (ویژه دانشجویان/متقاضیان سابمیت مقالات)
Academic Status Faculty University City Country Email
 • Master’s Student/Master’s Candidate of Science in Financial Management
 • Master’s Student/Master’s Candidate of Industrial Engineering- Financial Systems
 • Master’s Student/Master’s Candidate of Financial Engineering & Risk Management
 • Master’s Student/Master’s Candidate of Science in Accounting
 • Bachelor’s Student/Bachelor’s Candidate of Science in Accounting
 • Bachelor’s Student/Bachelor’s Candidate of Science in Financial Management
 • Faculty of Finance & Accounting
Iranian eUniversity Tehran Iran Student Name @iranian.ac.ir

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره “نحوه نگارش افیلیشن (Affiliation) مقالات علمی” به (این پیوند) مراجعه نمایید.