دکتر محمدرضا پنداشته پور

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه تهران

مرتبه علمی: استادیار

علایق پژوهشی: فلسفه حقوق ، فقه ، حقوق تکنولوژی و استارت آپ ها

صفحه اختصاصی: https://iranian.ac.ir/member/mohammadreza-pendashtehpour

دانشگاه ایرانیان