ما بر آنیم با تکیه بر الطاف الهی، مهارت اساتید و مدیران و کارمندان، همچنین استفاده از فنآوری های روز، بعنوان برترین مؤسسه آموزش عالی الکترونیکی کشور و پیشرو در ارائه خدمات برجسته علمی، آموزشی و پژوهشی در سطح ملی و منطقه ای مطرح گردیم.  

سیاست های راهبردی

  • بهبود فضای یادگیری دانشجویان و ارتقاء مستمر کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی
  • تربیت و تأمین نیروی انسانی متخصص، کارآمد و نوآور متناسب با نیازهای بازار کار کشور
  • مشارکت در توسعه دانش و رشد فنآوری و اطلاعات علمی- صنعتی در راستای تحقق نهضت نرم افزاری و تولید علم
  • فراهم نمودن زمینه های توسعه تحقیقات، نوآوری، جذب و انتقال تکنولوژی و حمایت مؤثر از مراکز رشد
  • استخدام و بکارگیری اساتید مجرب و کارآزموده در راستای ارائه بهترین خدمات آموزشی و پژوهشی
  • بهره مندی از ابزارهای نوین ارتباطی و تعاملی در راستای ارائه بهترین کلاس های آموزشی از راه دور (الکترونیکی)
  • ارائه آموزش های از راه دور بصورت الکترونیکی قابل استفاده در هر مکان و در هر زمان
  • تعامل پویا و سازنده با مراکز علمی و فرهنگی و پژوهشی ملی و بین المللی