دکتر علی سلیمانی

مدرک تحصیلی: دکتری امنیت اطلاعات
مرتبه علمی: استادیار
علایق پژوهشی: رمزنگاری، امنیت شبکه، شبکه های سیار