دکتر رضا قرائی پور

مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت تولید و عملیات
مرتبه علمی: استادیار
علایق پژوهشی:  کارآفرینی، تولید و عملیات، تحقیقات بازاریابی، فناوری اطلاعات