بازدید کنندگان گرامی،
ساعات کاری این موسسه روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ۹ تا ۱۷ می باشد. در صورت نیاز به برقراری تماس با این دانشگاه در خارج ساعات اداری، لطفا به پیوند ارتباط با ما مراجعه نموده و سوالات، نظرات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال نمایید.

ساختمان شماره ۱ (اصلی)

تهران، خیابان توحید، نرسیده به تقاطع آزادی، روبروی ایستگاه مترو توحید، کوچه فرهادیه، پلاک  ۷

توجه: جهت ارسال نامه، بسته و مرسولات از این آدرس استفاده نمایید.

 

تلفن: ۶۶۱۲۴۰۰۰-۰۲۱ (شانزده خط)

دورنگار: ۶۶۱۲۴۰۰۰-۰۲۱

صندوق پستی: ۱۳۴۴۵/۳۵۳

کد پستی: ۱۴۵۷۸۹۶۳۵۱

پست الکترونیکی: info@iranian.ac.ir

 

روابط عمومی

خانم شهبازی: (داخلی ۳۳۳) - ۰۹۳۶۲۸۲۵۳۳۶ (در ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷، پنجشنبه ها ۹ الی ۱۳)

خانم سلیمان زاده: (داخلی ۳۱۶) - (در ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷، پنجشنبه ها ۹ الی ۱۳)

 

کارشناسان آموزش

اداره دانش آموختگان

خانم حبیبی: (داخلی ۲۲۲) - ۰۹۳۶۴۴۲۷۲۷۲ (در ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷، پنجشنبه ها ۹ الی ۱۳)

امور نظام وظیفه

خانم علیزاده: (داخلی ۲۱۷) - ۰۹۱۹۶۰۶۷۳۴۷ (در ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷، پنجشنبه ها ۹ الی ۱۳)

مسئول امتحانات

آقای کاظمی: (داخلی ۲۰۹) - ۰۹۳۷۴۸۴۸۹۸۱ (در ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷، پنجشنبه ها ۹ الی ۱۳)

امور دانشجویی (امور انصراف)

خانم مشاهری: (داخلی ۲۲۳) - ۰۹۹۱۶۷۸۴۷۶۱ (در ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷، پنجشنبه ها ۹ الی ۱۳)

 

واحد مالی

کارشناس مالی

آقای فراهانی: (داخلی ۲۱۵) - ۰۹۱۰۲۴۳۵۹۱۳ (در ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷، پنجشنبه ها ۹ الی ۱۳)

 

کارشناسان دانشکده ها

دانشکده کامپیوتر

خانم ساریخانی: (داخلی ۳۲۳) - ۰۹۲۱۳۶۰۸۶۲۴ (در ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷، پنجشنبه ها ۹ الی ۱۳)

ارسال پیام به کارشناس

دانشکده مدیریت

خانم مهری: (داخلی ۳۲۷) - ۰۹۰۵۷۰۹۲۹۱۸ (در ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷، پنجشنبه ها ۹ الی ۱۳)

ارسال پیام به کارشناس

دانشکده حقوق

خانم پژوهی: (داخلی ۳۲۲) - ۰۹۲۱۴۸۴۴۰۱۴ (در ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷، پنجشنبه ها ۹ الی ۱۳)
خانم یاسری: (داخلی ۳۲۰) - ۰۹۰۵۸۱۴۰۶۹۷ (در ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷، پنجشنبه ها ۹ الی ۱۳)

ارسال پیام به کارشناس

دانشکده حسابداری

آقای صدرایی: (داخلی ۳۳۰) - ۰۹۰۴۴۴۲۹۵۰۰ (در ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷، پنجشنبه ها ۹ الی ۱۳)
آقای شیخیان: (داخلی ۳۲۹) - ۰۹۰۴۴۴۲۹۵۰۰ (در ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷، پنجشنبه ها ۹ الی ۱۳)
خانم قدس: (داخلی ۳۱۷) - ۰۹۳۵۶۰۹۲۹۶۷ (در ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷، پنجشنبه ها ۹ الی ۱۳)

ارسال پیام به کارشناس

دانشکده روانشناسی

خانم طاهری: (داخلی ۳۰۹) - ۰۹۰۳۹۷۰۸۲۷۴ (در ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷، پنجشنبه ها ۹ الی ۱۳)

ارسال پیام به کارشناس

گروه عمومی

خانم بازوند: (داخلی ۲۱۶) - ۰۹۹۶۰۰۶۱۶۹۵ (در ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷، پنجشنبه ها ۹ الی ۱۳)

 

ساختمان شماره ۲ (کارگاه ها و آزمایشگاه ها)

تهران، فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس، خیابان ولیعصر، پلاک  ۵۶، واحد  ۲

 

تلفن: ۶۶۱۲۴۰۰۰-۰۲۱ (شانزده خط)

دورنگار: ۶۶۱۲۴۰۰۰-۰۲۱

صندوق پستی: ۱۳۴۴۵/۳۵۳

پست الکترونیکی: info@iranian.ac.ir