پیرو نامه ارسالی از سازمان امور دانشجویان در خصوص سامانه بررسی موارد خاص، از این پس دانشجویانی که تعداد ترم های مشروطی آنان از حد مجاز بیشتر شده است، یا سنوات تحصیلی آنان به پایان رسیده است و یا متقاضی بازگشت به تحصیل می باشند، بایستی جهت بررسی وضعیت آموزشی و دریافت مجوز ادامه تحصیل به پرتال سامانه سجاد وزارت علوم مراجعه نمایند.

بدین منظور دانشجویان بایستی ابتدا به دانشگاه مراجعه نموده و پس از بررسی وضعیت آموزشی به آدرس https://portal·saorg·ir مراجعه و در سامانه سجاد ثبت نام نمایند. و پس از ورود به سامانه و تکمیل اطلاعات از سربرگ خدمات برای ثبت درخواست در پرتال مذکور اقدام نمایند.

متقاضیان می‌بایست راهنمای ثبت نام و راهنمای ثبت درخواست کمیسیون را دریافت و مطالعه نمایند.
دانشجویان توجه داشته باشند در صورتیکه اطلاعات ثبت نامی تکمیل نباشد خدمات مذکور در کارتابل دانشجو مشاهده نمی گردد.

فایل راهنما

ثبت نام در سامانه سجاد

فایل راهنما

ثبت نام درخواست جهت بررسی در کمیسیون