پیرو نامه ارسالی از سازمان امور دانشجویان در خصوص سامانه بررسی موارد خاص، از این پس دانشجویانی که تعداد ترم های مشروطی آنان از حد مجاز بیشتر شده است، یا سنوات تحصیلی آنان به پایان رسیده است و یا متقاضی بازگشت به تحصیل می باشند، بایستی جهت بررسی وضعیت آموزشی و دریافت مجوز ادامه تحصیل به پرتال سامانه سجاد وزارت علوم مراجعه نمایند.

بدین منظور دانشجویان بایستی ابتدا به دانشگاه مراجعه نموده و پس از بررسی وضعیت آموزشی به آدرس https://portal·saorg·ir مراجعه و در سامانه سجاد ثبت نام نمایند. و پس از ورود به سامانه و تکمیل اطلاعات از سربرگ خدمات برای ثبت درخواست در پرتال مذکور اقدام نمایند.

 

مراحل درخواست بررسی پرونده در کمیسیون موارد خاص

۱- تعیین وضعیت دانشجویان توسط اساتید مشاور پس از ثبت نهایی نمرات
۲- تکمیل و ارسال اطلاعات دانشجویانی که بایستی وضعیت آموزشی آنان در کمیسیون موارد خاص بررسی گردد به کارشناس کمیسیون موارد خاص توسط اساتید مشاور
۳- اطلاع رسانی اساتید مشاور به دانشجویانی که بایستی در کمیسیون موارد خاص پرونده آنان بررسی گردد
۴- نام نویسی در سامانه سجاد و ثبت درخواست کمیسیون توسط دانشجو
لازم به ذکر است دانشجو مدارک مورد نیاز آموزشی را بایستی از آموزش دانشگاه دریافت و در سامانه سجاد بارگذاری کند.
۵- بارگذاری تصویر فیش واریزی پرداخت هزینه بررسی کمیسیون موارد خاص در دانشگاه به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ریال به شماره کارت ویژه ثبت درخواست بررسی در کمیسیون (اینجا کلیک کنید)

متقاضیان می‌بایست راهنمای ثبت نام و راهنمای ثبت درخواست کمیسیون را دریافت و مطالعه نمایند.
دانشجویان توجه داشته باشند در صورتیکه اطلاعات ثبت نامی تکمیل نباشد خدمات مذکور در کارتابل دانشجو مشاهده نمی گردد.

فایل راهنما

ثبت نام در سامانه سجاد

فایل راهنما

ثبت نام درخواست جهت بررسی در کمیسیون

۶- تکمیل فرم ۶۰۲ کمیسیون موارد خاص توسط دانشجو و تحویل آن به انضمام فیش واریزی به استاد مشاور (اینجا کلیک کنید)
۷- تکمیل فرم ها توسط اساتید مشاور و تحویل به کارشناس کمیسیون موارد خاص
۸- تکمیل فرایند بررسی پرونده دانشجو در بخش کمیسیون موارد خاص سامانه سجاد توسط کارشناس و مسئول کمیسیون بررسی موارد خاص در دانشگاه
۹- پرداخت هزینه بررسی درخواست در کمیسیون استانی در سامانه سجاد توسط دانشجو
۱۰- بررسی پرونده دانشجو در کمیسیون موارد خاص استانی
۱۱- اعلام نتیجه به دانشجویان توسط اساتید مشاور