دانشجوی گرامی، ضمن خوش آمد گویی و تبریک پذیرفته شدن شما در این موسسه از طریق سازمان سنجش آموزش کشور، اکنون که به یاری خداوند متعال تحصیل در مقطع بالاتری را در این دانشگاه آغاز می کنید، لازم است در بدو امر از مقررات و آیین نامه های آموزشی و هم چنین ضوابط اختصاصی دوره های مذکور در این دانشگاه اطلاع حاصل نمایید.

بی شک، این آشنایی، در کنار تلاش و جدیت در امر تحصیل متضمن موفقیت هرچه بیشتر شما خواهد بود. لذا توصیه می شود با مطالعه دقیق گزیده مقررات آموزشی دوره های کارشناسی این موسسه و رعایت این مقررات زمینه تحصیل بهتر را فراهم نمایید. لازم به ذکر است که پس از ثبت نام در سامانه مدیریت آموزش و شروع به تحصیل، تمامی تقاضاهای آموزشی شما صرفا از طریق  ساماه تعاملی غیر همزمان موسوم به پیاتزا که به گروه آموزشی و دانشکده مربوطه به صورت خودکار ارسال می گردد، قابل پیگیری خواهد بود.

شرایط ورود

دانشجو موظف است در هر نیمسال، در زمانی که دانشگاه اعلام می کند، برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به آدرس تارنمای مؤسسه و سامانه مدیریت آموزش (TMS) مراجعه کند، عدم مراجعه دانشجو برای نام نویسی و انتخاب واحد از طریق سامانه مذکور بدون اطلاع و عذر موجه، در یک نیمسال، بمنزله انصراف از تحصیل است. در صورت تأخیر و یا عذر موجه، حق انتخاب واحد و ادامه تحصیل را در آن نیمسال ندارد ولی آن نیمسال جزء مدت مجاز تحصیل وی محسوب می شود.

 

واحد درسی

دانشجو در هر نیمسال تحصیلی لازم است حداقل ۱۲ و حداکثر ۲۰ واحد درسی انتخاب کند.

حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستان ۶ واحد درسی است.

تبصره ۱- اگر میانگین نمرات دانشجویی در یک نیمسال حداقل ۱۷ باشد، در اینصورت دانشجو با تایید گروه آموزشی در نیمسال تحصیلی بعد می تواند حداکثر تا ۲۴ واحد درسی اخد نماید.

تبصره ۲- چنانچه دانشجو در نیمسال آخر برای دانش آموختگی، حداکثر ۲۴ واحد درسی باقی داشته باشد، به شرطی که میانگین کل وی بالای ۱۰ باشد می تواند تا ۲۴ واحد درسی اخد نماید.

تبصره ۳- در شرایط خاص که دانشجو با گذراندن حداکثر ۸ واحد درسی دانش آموخته شود، با تایید گروه آموزشی، می تواند واحدهای مذکور را در دوره تابستان اخذ نماید.

تبصره ۴- دانشجو همزمان نمی تواند از مفاد تبصره ۲ و ۳ این ماده استفاده کند.

تبصره ۵- در صورتی که واحد های انتخابی یا باقیمانده دانشجو در پایان هر نیمسال به تشخیص گروه آموزشی، بنا به دلایل موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از ۱۲ واحد درسی برسد در اینصورت این نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل در سنوات تحصیلی وی محسوب می شود، اما در مشروط شدن یا ممتاز شدن دانشجو بی تاثیر است (به عبارت دیگر، اگر میانگین دانشجو کمتر از ۱۲ باشد مشروط نیست و اگر ۱۷ و بالاتر شد ممتاز محسوب نمی شود)

 

معادل سازی

معادل سازی و پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده دانشجو بر اساس دستور العمل اجرایی مصوب شورای آموزش دانشگاه امکانپذیر است.

تبصره- به ازای هر ۱۲ تا ۲۰ واحد از دروس معادل سازی شده، یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته می شود.

 

معرفی به استاد

در صورتیکه دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی برای دانش آموختگی حداکثر دو درس نظری داشته باشد، با تایید گروه آموزشی و با رعایت سقف واحد های آن نیمسال می تواند دروس را به صورت معرفی به استاد در آن نیمسال یا دوره تابستان بگذراند.

تبصره- چنانچه دانشجویی قبلا یک درس عملی – نظری را اخذ ولی نمره قبولی کسب نکند اما دوره عملی درس فوق را گذرانده باشد، می تواند با رعایت مفاد این ماده بخش نظری آن درس را به صورت معرفی به استاد اخذ نماید.

 

حضور و غیاب

حضور اینترنتی دانشجو حداقل در نیمی از جلسات کلاس های مجازی (آنلاین) مربوط به هر درس الزامی است لذا اکیداً استفاده و حضور حداکثری در کلاسهای مجازی و نیز بهره برداری از محتوای الکترونیکی دروس توصیه می گردد.
چنانچه درسی به صورت کلاس حضوری (بسیار نادر) ارائه شود، دانشجو موظف است در تمام جلسات مربوط به درس شرکت کند و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نباید از ۴/۱۷ مجموع ساعات آن درس تجاوز کند، در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود.

 

غیبت در امتحان

غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غیبت موجه در امتحان آن درس موجب حذف آن درس می گردد.

 

حذف و اضافه

دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی، فقط در مهلتی کمتر از دو هفته، پس از شروع نیمسال تحصیلی حداکثر دو درس دیگر را اضافه یا دو درس انتخابی خود را حذف یا دو درس انتخابی خود را با دو درس دیگر جابجا نماید، مشروط بر آنکه واحد های انتخابی وی از حد مقرر تجاوز نکند.
در صورت اضطرار، دانشجو می تواند تا ۵ هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده، فقط یکی از درس های نظری خود را با تأیید گروه آموزشی مربوط حذف کند، مشروط بر آنکه تعداد واحدهای باقیمانده وی از ۱۲ واحد کمتر نشود.
حذف کلیه درس های اخذ شده در یک نیمسال، تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه، دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد. در این صورت نیمسال مزبور جزو حداکثر مجاز تحصیل دانشجو محسوب خواهد شد.

 

معیارهای ارزیابی

ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس بر اساس میزان حضور و فعالیت در کلاس، انجام تکالیف درسی و منابع امتحانات بین نیمسال و پایان نیمسال صورت می گیرد و استاد هر درس تنها مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است.

 

اعلام نمرات

اداره آموزش هر دانشکده یا گروه آموزشی (با واحد ذیربط در هر دانشگاه) موظف است نمرات دانشجویان را حداکثر تا دو هفته پس از برگزاری آخرین امتحان هر نیمسال و بعد از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و رفع اشتباهات احتمالی، از طریق سامانه مدیریت آموزش ارسال و فهرست امضا شده آن را توسط استاد مربوطه بصورت فیزیکی نیز به آموزش کل دانشگاه تسلیم نماید.
در پایان هر نیمسال تحصیلی، میانگین نمرات در آن نیمسال و میانگین کل نمرات او تا پایان آن نیمسال و در پایان دوره تحصیلی، میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه و در کارنامه وی در سامانه مذکور بصورت بر خط ثبت می شود.

 

نمره قبولی

حداقل نمره قبولی در هر درس ۱۰ است.

تبصره ۱- دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند چنانچه در نیمسال های بعدی، درس یا دروس مذکور را با نمره قبولی بگذراند، نمره یا تمام نمره های مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو، فقط ثبت و باقی می ماند. اما این نمره ها در محاسبه میانگین کل دوره بی اثر و صرفا آخرین نمره قبولی در آن درس ملاک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود.

تبصره ۲- گذراندن دروس با استفاده از تبصره ۱، صرفا برای محاسبه میانگین کل دوره تحصیلی در هنگام دانش آموختگی می باشد و مشروطی دانشجو در نیمسال های قبلی را خنثی نمی کند.

تبصره ۳- تسهیلات این ماده شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب و یا حکم کمیته انضباطی، نمره مردودی دریافت می کنند، نمی شود.

 

نام نویسی مشروط

میانگین نمرات دانشجوی کارشناسی در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از ۱۲ باشد، در غیر این صورت نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد، به صورت مشروط خواهد بود. دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی کند، جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از ۱۴ واحد درسی در آن نیمسال را ندارد.

 

اخراج دانشجو مشروط

چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از ۱۲ باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می شود و در نیمسال بعدی حداکثر می تواند تا ۱۴ واحد درسی انتخاب کند.

چنانچه دانشجویی در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته سه نیمسال اعم از متوالی یا متناوب مشروط شده باشد، از تحصیل محروم می شود.

دانشجویی که به لحاظ مشروط شدن یا به دلیل دیگر از ادامه تحصیل در دوره کارشناسی محروم یا منصرف شود، در صورتیکه حداقل ۷۰ واحد درسی (شامل حداکثر ۱۰ واحد دروس عمومی و مابقی از سایر دروس دوره) را با نمره قبولی گذرانده باشد می تواند مدرک دوره کاردانی همان رشته را دریافت کند.

در غیر اینصورت، به دانشجوی مذکور و همچنین به دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی ناپیوسته، فقط گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده شده داده خواهد شد.

 

مرخصی تحصیلی

دانشجو می تواند با رعایت سنوات مجاز تحصیل، در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، یک نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته حداکثر دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

تبصره ۱- مدت مجاز مرخصی زایمان، دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است.

تبصره ۲- مدت مجاز مرخصی پزشکی، در صورت تایید پزشک معتمد دانشگاه و شورای آموزشی، حداکثر دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است.

تبصره ۳- بررسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی (مانند ماموریت همسر یا والدین و ...) حداکثر تا دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات مجاز، در اختیار شورای آموزشی دانشگاه است.

تبصره ۴- دانشجو می تواند با تشخیص شورای آموزشی دانشگاه از مجموع مرخصی های مذکور در این ماده و تبصره های مندرج در آن بهره مند شود.

مدت مرخصی تحصیلی، جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می شود.

تقاضای مرخصی تحصیلی باید از طریق تارنمای موسسه، حداقل دو هفته قبل از نام نویسی در هر نیمسال، توسط دانشجو به اداره آموزش (یا گروه آموزشی) یا دانشگاه تسلیم گردد.

 

انصراف از تحصیل

دانشجویی که قصد داشته باشند به ادامه تحصیل خود در این موسسه خاتمه دهد می بایست ابتدا آیین نامه و مقررات انصراف از تحصیل را مطالعه و مراحل آن را به دقت اجرا نماید. (جزییات بیشتر...)

 

انتقال

در دانشگاه های مجازی، انتقال دانشجو امکان پذیر نیست.

 

دانشجوی مهمان

مهمان شدن برای دروس عملی در صورت موافقت گروه آموزشی بلامانع است. در سایر موارد دانشجو مجاز به میهمان شدن در دانشگاه های دیگر نمی باشد.

 

تغییر رشته

تغییر رشته و گرایش در دوره‌های این موسسه امکان پذیر نمی‌باشد.

 

فراغت از تحصیل

دانشجویی که کلیه واحدهای درسی یکی از دوره های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته را طبق برنامه مصوب و بر اساس مقررات این آیین نامه با موفقیت گذرانده باشد، فارغ التحصیل آن دوره شناخته می شود.
میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل، باید حداقل ۱۲ باشد تا در رشته تحصیلی خود بر حسب مورد مدرک کاردانی یا کارشناسی دریافت کند، در صورتیکه میانگین نمرات دانشجو از ۱۲ کمتر باشد، چنانچه از نظر طول تحصیل مانعی نداشته باشد، می تواند تا حداکثر ۲۰ واحد درسی از درس هایی را که با نمره کمتر از ۱۲ قبول شده است در یک نیمسال تحصیلی (در دوره کاردانی) و ۲ نیمسال تحصیلی (در دوره کارشناسی)، مجدداً انتخاب و آن درس را تکرار کند تا میانگین کل خود را جبران نماید.
در این صورت نمرات دروس تکراری علاوه بر نمرات قبلی، در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل نمرات او محسوب می شود.