اطلاعیه تعطیلات تابستان ۱۴۰۰

به نام خدا

اطلاعیه اعلام تعطیلات تابستانی

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان می رساند که تعطیلات تابستانی این دانشگاه از روز چهارشنبه مورخ  ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ آغاز شده و تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ ادامه خواهد داشت و در این فاصله امکان ارائه هرگونه خدمات اداری و آموزشی به دانشجویان وجود نخواهد داشت.

تذکر بسیار مهم : دانشجویانی که در ترم جاری( نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰) یکی از دروس پروژه، کارآموزی، سمینار و پایان نامه را اخذ نموده اند، توجه داشته باشند که در فاصله تعطیلات تابستانی، امور مربوط به این دروس از طریق سامانه های دانشگاه در جریان خواهد بود و دانشجویان موظف به انجام وظایف محوله از طرف اساتید خود و وفق زمان های تعیین شده خواهند بود .

 

                                                                                                                                                                         اداره آموزش دانشگاه ایرانیان

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.