اطلاعیه مهم در خصوص شروع ارزشیابی

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی

به اطلاع همه عزیزان میرساند که از ترم جاری ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان از طریق سامانه ساما و در محیط اینترنت انجام می گیرد و بر همین اساس امکان ارزشیابی اساتید از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ تا پایان امتحانات فراهم شده است، لذا از دانشجویان گرامی درخواست می شود در این نظر سنجی شرکت نموده و فرم ها را با دقت کامل و رعایت امانت و انصاف برای تمام دروس خود تکمیل نمایند. یادآوری می گردد که اطلاعات ارائه شده توسط دانشجویان کاملا محرمانه بوده و پس از جمع آوری و تایید ، نتایج آن ( بدون ذکر نام دانشجویان) به منظور بررسی محتوایی و ارتقاء کیفی در اختیار مدیران گروه ها و اساتید درس ها قرار داده خواهد شد.

تذکر بسیار مهم: دریافت کارت آزمون و انجام هرعملی در سامانه ساما، منوط به انجام ارزشیابی تمام دروس هر دانشجو خواهد بود.
امیدواریم که با مشارکت مسئولانه در این امر مهم ، ما را در بهبود کیفیت آموزش همراهی نمایید.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.