مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ مبانی رایانش امن ابوالفضل یوسفی راد شنبه – ۱۷:۰۰
۲ تئوری اطلاعات و کدینگ نجمه فرجی پور شنبه – ۲۱:۰۰
۳ شبکه های کامپیوتری پیشرفته معصومه اکرمی نسب یکشنبه – ۱۷:۰۰
۴ سیستم عامل ۳۰۸۲۰۳ حسین رشادتجو دوشنبه – ۱۹:۰۰

مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ شبکه های کامپیوتری پیشرفته معصومه اکرمی نسب یکشنبه – ۱۷:۰۰
۲ انتقال داده ها حسین رشادتجو دوشنبه – ۱۷:۰۰
۳ معماری کامپیوتر حسین رشادتجو چهارشنبه – ۱۷:۰۰
۳ سیستم های توزیع شده (همگروه : سیستم عامل پیشرفته ۳۰۴۰۵۲) الهام فراهانی جمعه – ۸:۰۰

مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۳ شبکه های کامپیوتری پیشرفته معصومه اکرمی نسب یکشنبه – ۱۷:۰۰
۲ مهندسی نرم افزار سمیه امینی فر دوشنبه – ۱۹:۰۰
۱ طراحی الگوریتم ها ماهیار حسینی سه شنبه – ۱۷:۰۰
۴ سیستم های عامل پیشرفته الهام فراهانی جمعه – ۸:۰۰

مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش بازاریابی

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ مدیریت بازاریابی حبیب احمدی یکشنبه – ۱۷:۰۰
۲ نظریه های سازمان و مدیریت شهلا برجعلی لو یکشنبه – ۱۹:۰۰
۳ اصول اقتصاد مجتبی حسین‌زاده چهارشنبه – ۱۷:۰۰
۴ اخلاق و احکام کسب و کار حجت عزیزلو چهارشنبه – ۱۹:۰۰

مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته (هم گروه: نظریه های سازمان و مدیریت- ۳۰۳۰۶۰) شهلا برجعلی لو یکشنبه – ۱۹:۰۰
۲ مدیریت رفتار مصرف کننده ۳۱۰۰۵۳ علیرضا مهنام سه شنبه – ۱۷:۰۰
۳ بازاریابی صنعتی و خدمات لیلا آقا کثیری سه شنبه – ۱۹:۰۰
۴ زبان تخصصی سیروس مقصودی چهارشنبه – ۱۷:۰۰
۵ تحلیل آماری حیدر چوپانی چهارشنبه – ۱۹:۰۰

مدیریت ورزشی گرایش مدیریت سازمان‌ها و باشگاه های ورزشی

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ مدیریت منابع انسانی در ورزش (هم گروه: مدیریت منابع انسانی- ۳۰۳۰۵۹) شهلا برجعلی لو شنبه – ۱۹:۰۰
۲ بازاریابی سازمان ها و باشگاه های ورزشی ( هم گروه: مدیریت بازاریابی- ۳۰۳۰۵۵) حبیب احمدی یکشنبه – ۱۷:۰۰
۳ رفتار سازمانی در ورزش (هم گروه: مدیریت رفتار سازمانی- ۳۰۳۰۵۶) شیما شعله کار دوشنبه – ۱۹:۰۰
۴ مبانی سازمان و مدیریت در ورزش (هم گروه: اصول و مبانی مدیریت – ۳۱۲۰۰۳) مجید واحدی زاده چهارشنبه – ۱۹:۰۰
۵ آمار و ریاضی در علوم ورزشی (مختص غیرمرتبطین) خسرو مرادیان پنجشنبه – ۱۵:۰۰
۶ مبانی و فلسفه تربیت بدنی در ورزش (مختص غیرمرتبطین) رها برهمند پنجشنبه – ۱۷:۰۰
۷ آمادگی جسمانی (۱) (همگروه با تربیت بدنی – کد:۹۹۵۰۲۵) (مختص غیرمرتبطین) – ویژه بانوان سهیلا رشادتجو متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد
۸ آمادگی جسمانی (۱) (همگروه با تربیت بدنی – کد:۹۹۵۰۲۵) (مختص غیرمرتبطین) – ویژه آقایان مجید واحدی زاده متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد

حسابداری

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ اصول حسابداری ۱ و ۲ (مختص غیر مرتبطین) (همگروه با اصول حسابداری ۱ و ۲ – ۶۰۴۲۰۶) دکتر زهرا دشتی شنبه ۱۹ الی ۲۱
۲ مدیریت مالی ۱ و ۲ (مختص غیر مرتبطین) (همگروه: مدیریت مالی ۱ و ۲ – ۳۰۷۲۰۵) دکتر محمد علیدوست اقدم شنبه ۱۷ الی ۱۹
۳ مدیریت مالی ۱ و ۲ (مختص غیر مرتبطین) (همگروه: مدیریت مالی ۱ و ۲ – ۳۰۷۲۰۵) دکتر موسی احمدی دوشنبه ۱۹ الی ۲۱
۴ آمار مهندسی (همگروه: تحلیل آماری – ۳۰۷۲۰۰) دکتر خسرو مرادیان هفت چشمه سه شنبه ۱۹ الی ۲۱
۵ مدیریت سرمایه گذاری (مختص مرتبطین) (همگروه: مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته – ۳۰۷۰۰۴) دکتر سیروان امینی یکشنبه ۱۹ الی ۲۱

توجه: دانشجویانی که در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل یکی از رشته های حسابداری و یا مدیریت (صنعتی، بازرگانی، کسب و کار، مالی) بوده اند، مرتبط و سایر دانشجویان غیر مرتبط محسوب می شوند.

مهندسی صنایع گرایش سیستمهای مالی (مهندسی مالی)

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۲ مدیریت مالی (۱ و ۲) (مختص غیر مرتبطین) (همگروه: مالی۱ – ۴۰۳۰۱۶) محمد علیدوست اقدم شنبه – ۱۷:۰۰
۲ اصول حسابداری (۱ و ۲) (مختص غیر مرتبطین) زهرا دشتی شنبه – ۱۹:۰۰
۳ مدیریت سرمایه گذاری (مختص مرتبطین) (همگروه: مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته – ۳۰۷۰۰۴) فرشته شهبازین یکشنبه – ۱۹:۰۰
۴ اصول مهندسی مالی (همگروه: مهندسی مالی و مدیریت ریسک – ۳۰۷۰۰۵) موسی احمدی دوشنبه – ۱۹:۰۰
۵ آمار مهندسی (همگروه: تحلیل آماری – ۳۰۷۲۰۰) خسرو مرادیان سه شنبه – ۱۹:۰۰

توجه: دانشجویانی که در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل یکی از رشته های حسابداری، مدیریت (صنعتی، بازرگانی، کسب و کار، مالی) و یا مهندسی صنایع بوده اند، مرتبط و سایر دانشجویان غیر مرتبط محسوب می شوند.

مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ مدیریت مالی (۱ و ۲) (مختص غیر مرتبطین) (همگروه: مالی۱ – ۴۰۳۰۱۶) محمد علیدوست اقدم شنبه – ۱۷:۰۰
۲ زبان تخصصی (مختص مرتبطین) (همگروه با زبان تخصصی پیشرفته – ۳۱۴۰۵۰) الهه کمالی شنبه – ۱۹:۰۰
۳ اصول حسابداری (۱ و ۲) (مختص غیر مرتبطین) زهرا دشتی شنبه – ۱۹:۰۰
۴ روش تحقیق (مختص مرتبطین) سپیده خلفی یکشنبه – ۱۷:۰۰
۵ بازارها و نهادهای مالی میرسجاد مسجد موسوی سه شنبه – ۱۷:۰۰
۶ تحلیل آماری خسرو مرادیان سه شنبه – ۱۹:۰۰

توجه: دانشجویانی که در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل یکی از رشته های حسابداری و یا مدیریت (صنعتی، بازرگانی، کسب و کار، مالی) بوده اند، مرتبط و سایر دانشجویان غیر مرتبط محسوب می شوند.

مدیریت مالی

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ مدیریت مالی ۱و۲ (مختص غیر مرتبطین) (همگروه با مالی۱ – کد ۴۰۳۰۱۶) محمد علیدوست اقدم شنبه – ۱۷:۰۰
۲ زبان تخصصی پیشرفته الهه کمالی شنبه – ۱۹:۰۰
۳ اقتصاد مدیریت (مختص مرتبطین) ندا سمیعی یکشنبه – ۱۷:۰۰
۴ حسابداری مدیریت سید محمد علی نبی زاده دوشنبه – ۱۷:۰۰
۵ حسابداری میانه(۱و۲) (مختص غیر مرتبطین) همگروه با حسابداری میانه ۱ – کد ۴۰۳۱۰۲) مریم سادات حسینی دوشنبه – ۱۹:۰۰
۶ آمار کاربردی پیشرفته (همگروه با تحلیل آماری – کد ۳۰۷۲۰۰ خسرو مرادیان سه شنبه – ۱۹:۰۰

توجه: دانشجویانی که در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل یکی از رشته های حسابداری و یا مدیریت (صنعتی، بازرگانی، کسب و کار، مالی) بوده اند، مرتبط و سایر دانشجویان غیر مرتبط محسوب می شوند.

حقوق خصوصی

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ حقوق بین الملل خصوصی (تعارض قوانین) زهرا طلیعه علیا شنبه – ۱۷:۰۰
۲ آیین دادرسی پیشرفته (هم گروه آیین دادرسی مدنی (۱) – ۴۰۴۱۰۰) عرفان اسماعیلی یکشنبه – ۱۵:۰۰
۳ اصول فقه سمیرا احمدیان مقدم دوشنبه – ۱۵:۰۰
۴ آیات الاحکام محمدرضا پنداشته پور دوشنبه – ۱۹:۰۰
۵ حقوق مدنی پیشرفته (هم گروه حقوق مدنی (۳) کلیات قراردادها – ۴۰۴۱۳۱) محسن مکاریان سه شنبه – ۱۹:۰۰

حقوق جزا و جرم شناسی

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ آیین دادرسی کیفری پیشرفته (هم گروه آیین دادرسی کیفری (۱) – ۴۰۴۱۴۴) مهدی مقیمی شنبه – ۱۹:۰۰
۲ حقوق جزای عمومی (۱) وحید بهره مند یکشنبه – ۱۷:۰۰
۳ مسئولیت مدنی عبدالحمید مرتضوی یکشنبه – ۱۹:۰۰
۴ متون حقوقی به زبان خارجی مهدی میرجلیلی دوشنبه – ۱۷:۰۰
۵ حقوق جزای عمومی پیشرفته ( هم گروه حقوق جزای عمومی (۲) – ۴۰۴۱۳۸) رضا احسان پور چهارشنبه – ۱۷:۰۰

حقوق مالی

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ حقوق تامین مالی بین المللی زهرا فریور شنبه – ۱۵:۰۰
۲ حقوق عمومی مالی ولی رستمی شنبه – ۱۷:۰۰
۳ نهادهای پولی و مالی (هم گروه پول و ارز و بانکداری-۴۰۳۰۰۹) مهشید شاهچرا شنبه – ۱۹:۰۰
۴ حقوق رقابت عبدالحمید مرتضوی چهارشنبه – ۱۷:۰۰
۵ اقصاد خرد مصطفی سمیعی نسب چهارشنبه – ۱۹:۰۰

روانشناسی بالینی

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ نظریه های روان درمانگری سعید ملیحی سه شنبه – ۱۵:۰۰
۲ آمار و روش تحقیق پیشرفته نادر منصوری سه شنبه – ۱۹:۰۰
۳ اصول روانشناسی بالین مونا مرادی مطلق چهارشنبه – ۱۵:۰۰
۴ آسیب شناسی تحولی افشین طیبی چهارشنبه – ۱۷:۰۰
۵ مداخله در بحران سعیده مصافی پنجشنبه – ۱۵:۰۰
۶ فنون مشاوره و روان درمانی سحر ملکی پنجشنبه – ۱۷:۰۰