مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ شبکه های کامپیوتری پیشرفته ۳۰۸۱۵۷ معصومه اکرمی نسب یکشنبه - ۱۷:۰۰
۲ مبانی رایانش امن ۳۰۸۲۰۵ بهروز پدرامی پور یکشنبه - ۲۱:۰۰
۳ سیستم های عامل ۳۰۸۲۰۳ حسین رشادتجو چهارشنبه - ۱۷:۰۰
۴ تئوری اطلاعات و کدینگ ۳۰۸۱۵۶ محمد مهدی حسینی پتجشنبه - ۱۹:۰۰

مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ انتقال داده ها ۳۰۹۲۰۳ حسین رشادتجو شنبه - ۱۹:۰۰
۲ شبکه های کامپیوتری پیشرفته ۳۰۹۰۵۰ معصومه اکرمی نسب یکشنبه - ۱۷:۰۰
۳ معماری کامپیوتر ۳۰۹۲۰۲ حسین رشادتجو چهارشنبه - ۱۹:۰۰
۳ سیستم های توزیع شده (همگروه : سیستم عامل پیشرفته ۳۰۴۰۵۲) ۳۰۹۰۵۲ الهام فراهانی جمعه - ۸:۰۰

مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۳ شبکه های کامپیوتری پیشرفته ۳۰۴۱۵۴ معصومه اکرمی نسب یکشنبه - ۱۷:۰۰
۲ مهندسی نرم افزار ۳۰۴۲۰۲ سمیه امینی فر دوشنبه - ۱۹:۰۰
۱ طراحی الگوریتم ها ۳۰۴۲۰۴ ماهیار حسینی سه شنبه - ۱۷:۰۰
۴ سیستم های عامل پیشرفته ۳۰۴۰۵۲ الهام فراهانی جمعه - ۸:۰۰

مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش بازاریابی

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ مدیریت بازاریابی ۳۰۳۰۵۵ حبیب احمدی یکشنبه - ۱۷:۰۰
۲ نظریه های سازمان و مدیریت ۳۰۳۰۶۰ شهلا برجعلی لو یکشنبه - ۱۹:۰۰
۳ اصول اقتصاد ۳۰۳۰۵۲ مجتبی حسین‌زاده چهارشنبه - ۱۷:۰۰
۴ اخلاق و احکام کسب و کار ۳۰۳۰۵۱ حجت عزیزلو چهارشنبه - ۱۹:۰۰

مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته (هم گروه: نظریه های سازمان و مدیریت- ۳۰۳۰۶۰) ۳۱۰۰۰۱ شهلا برجعلی لو یکشنبه - ۱۹:۰۰
۲ مدیریت رفتار مصرف کننده ۳۱۰۰۵۳ علیرضا مهنام سه شنبه - ۱۷:۰۰
۳ بازاریابی صنعتی و خدمات ۳۱۰۱۰۲ لیلا آقا کثیری سه شنبه - ۱۹:۰۰
۴ زبان تخصصی ۳۱۰۲۰۰ حاتم فرجی چهارشنبه - ۱۷:۰۰
۵ تحلیل آماری ۳۱۰۰۰۲ حیدر چوپانی چهارشنبه - ۱۹:۰۰

مدیریت ورزشی گرایش مدیریت سازمان‌ها و باشگاه های ورزشی

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ مدیریت منابع انسانی در ورزش (هم گروه: مدیریت منابع انسانی- ۳۰۳۰۵۹) ۳۱۷۱۰۵ شهلا برجعلی لو شنبه - ۱۹:۰۰
۲ بازاریابی سازمان ها و باشگاه های ورزشی ( هم گروه: مدیریت بازاریابی- ۳۰۳۰۵۵) ۳۱۷۱۰۴ حبیب احمدی یکشنبه - ۱۷:۰۰
۳ رفتار سازمانی در ورزش (هم گروه: مدیریت رفتار سازمانی- ۳۰۳۰۵۶) ۳۱۷۱۵۰ علیرضا یوزباشی دوشنبه - ۱۹:۰۰
۴ مبانی سازمان و مدیریت در ورزش (هم گروه: اصول و مبانی مدیریت - ۳۱۲۰۰۳) ۳۱۷۱۰۲ مجید واحدی زاده چهارشنبه - ۱۹:۰۰
۵ آمار و ریاضی در علوم ورزشی (مختص غیرمرتبطین) ۳۱۷۲۰۳ خسرو مرادیان پنجشنبه - ۱۵:۰۰
۶ مبانی و فلسفه تربیت بدنی در ورزش (مختص غیرمرتبطین) ۳۱۷۲۰۰ روزبه صدرایی پنجشنبه - ۱۷:۰۰
۷ آمادگی جسمانی (۱) (همگروه با تربیت بدنی - کد:۹۹۵۰۲۵) (مختص غیرمرتبطین) - ویژه بانوان ۳۱۷۲۰۴ سهیلا رشادتجو متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد
۸ آمادگی جسمانی (۱) (همگروه با تربیت بدنی - کد:۹۹۵۰۲۵) (مختص غیرمرتبطین) - ویژه آقایان ۳۱۷۲۰۴ مجید واحدی زاده متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد

حسابداری

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۳ روش پژوهش در حسابداری ۳۱۳۱۵۷ سپیده خلفی یکشنبه - ۱۷:۰۰
۲ اصول حسابرسی (۱) (مختص غیر مرتبطین) ۳۱۳۲۰۶ وحیده عسگری دوشنبه - ۱۹:۰۰
۳ تئوری حسابداری (۱) (مختص مرتبطین) ۳۱۳۱۰۹ محمدعلی صادقی دوشنبه - ۱۹:۰۰
۴ متون تخصصی حسابداری به زبان انگلیسی (همگروه با متون تخصصی به زبان انگلیسی - کد ۳۱۳۱۵۴) ۳۱۳۱۶۲ الهه کمالی سه شنبه - ۱۷:۰۰
۵ کاربرد آمار در روش های کمی و کیفی حسابداری (همگروه با تحلیل آماری - کد ۳۰۷۲۰۰ ۳۱۳۰۱۰ خسرو مرادیان سه شنبه - ۱۹:۰۰

توجه: دانشجویانی که در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل یکی از رشته های حسابداری و یا مدیریت (صنعتی، بازرگانی، کسب و کار، مالی) بوده اند، مرتبط و سایر دانشجویان غیر مرتبط محسوب می شوند.

مهندسی صنایع گرایش سیستمهای مالی (مهندسی مالی)

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۲ مدیریت مالی (۱ و ۲) (مختص غیر مرتبطین) (همگروه: مالی۱ - ۴۰۳۰۱۶) ۳۰۵۲۰۴ محمد علیدوست اقدم شنبه - ۱۷:۰۰
۲ اصول حسابداری (۱ و ۲) (مختص غیر مرتبطین) ۳۰۵۲۰۳ زهرا دشتی شنبه - ۱۹:۰۰
۳ مدیریت سرمایه گذاری (مختص مرتبطین) (همگروه: مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته - ۳۰۷۰۰۴) ۳۰۵۱۱۵ فرشته شهبازین یکشنبه - ۱۹:۰۰
۴ اصول مهندسی مالی (همگروه: مهندسی مالی و مدیریت ریسک - ۳۰۷۰۰۵) ۳۰۵۱۰۱ موسی احمدی دوشنبه - ۱۹:۰۰
۵ آمار مهندسی (همگروه: تحلیل آماری - ۳۰۷۲۰۰) ۳۰۵۲۰۱ خسرو مرادیان سه شنبه - ۱۹:۰۰

توجه: دانشجویانی که در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل یکی از رشته های حسابداری، مدیریت (صنعتی، بازرگانی، کسب و کار، مالی) و یا مهندسی صنایع بوده اند، مرتبط و سایر دانشجویان غیر مرتبط محسوب می شوند.

مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ مدیریت مالی (۱ و ۲) (مختص غیر مرتبطین) (همگروه: مالی۱ - ۴۰۳۰۱۶) ۳۰۷۲۰۵ محمد علیدوست اقدم شنبه - ۱۷:۰۰
۲ زبان تخصصی (مختص مرتبطین) (همگروه با زبان تخصصی ۱ - ۴۰۳۱۱۴) ۳۰۷۲۰۱ الهه کمالی شنبه - ۱۷:۰۰
۳ اصول حسابداری (۱ و ۲) (مختص غیر مرتبطین) ۳۰۷۲۰۴ زهرا دشتی شنبه - ۱۹:۰۰
۴ روش تحقیق (مختص مرتبطین) ۳۰۷۲۰۲ وحیده عسگری یکشنبه - ۱۷:۰۰
۵ بازارها و نهادهای مالی ۳۰۷۰۰۳ میرسجاد مسجد موسوی سه شنبه - ۱۷:۰۰
۶ تحلیل آماری ۳۰۷۲۰۰ خسرو مرادیان سه شنبه - ۱۹:۰۰

توجه: دانشجویانی که در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل یکی از رشته های حسابداری و یا مدیریت (صنعتی، بازرگانی، کسب و کار، مالی) بوده اند، مرتبط و سایر دانشجویان غیر مرتبط محسوب می شوند.

مدیریت مالی

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ مدیریت مالی ۱و۲ (مختص غیر مرتبطین) (همگروه با مالی۱ - کد ۴۰۳۰۱۶) ۳۱۴۲۰۱ محمد علیدوست اقدم شنبه - ۱۷:۰۰
۲ زبان تخصصی پیشرفته ۳۱۴۰۵۰ الهه کمالی شنبه - ۱۹:۰۰
۳ اقتصاد مدیریت (مختص مرتبطین) ۳۱۴۱۰۱ ندا سمیعی یکشنبه - ۱۷:۰۰
۴ حسابداری مدیریت ۳۱۴۱۰۰ سید محمد علی نبی زاده دوشنبه - ۱۷:۰۰
۵ حسابداری میانه(۱و۲) (مختص غیر مرتبطین) همگروه با حسابداری میانه ۱ - کد ۴۰۳۱۰۲) ۳۱۴۲۰۰ مریم سادات حسینی دوشنبه - ۱۹:۰۰
۶ آمار کاربردی پیشرفته (همگروه با تحلیل آماری - کد ۳۰۷۲۰۰ ۳۱۴۰۵۱ خسرو مرادیان سه شنبه - ۱۹:۰۰

توجه: دانشجویانی که در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل یکی از رشته های حسابداری و یا مدیریت (صنعتی، بازرگانی، کسب و کار، مالی) بوده اند، مرتبط و سایر دانشجویان غیر مرتبط محسوب می شوند.

حقوق خصوصی

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ حقوق بین الملل خصوصی (تعارض قوانین) ۳۰۶۱۰۵ زهرا طلیعه علیا شنبه - ۱۷:۰۰
۲ آیین دادرسی پیشرفته (هم گروه آیین دادرسی مدنی (۱) - ۴۰۴۱۰۰) ۳۰۶۲۱۰ عرفان اسماعیلی یکشنبه - ۱۵:۰۰
۳ اصول فقه ۳۰۶۱۰۳ سمیرا احمدیان مقدم دوشنبه - ۱۵:۰۰
۴ آیات الاحکام ۳۰۶۱۱۴ محمدرضا پنداشته پور دوشنبه - ۱۹:۰۰
۵ حقوق مدنی پیشرفته (هم گروه حقوق مدنی (۳) کلیات قراردادها - ۴۰۴۱۳۱) ۳۰۶۲۰۳ محسن مکاریان سه شنبه - ۱۹:۰۰

حقوق جزا و جرم شناسی

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ آیین دادرسی کیفری پیشرفته (هم گروه آیین دادرسی کیفری (۱) - ۴۰۴۱۴۴) ۳۱۱۲۰۱ مهدی مقیمی شنبه - ۱۹:۰۰
۲ حقوق جزای عمومی (۱) ۳۱۱۱۰۴ وحید بهره مند یکشنبه - ۱۷:۰۰
۳ مسئولیت مدنی ۳۱۱۱۵۹ عبدالحمید مرتضوی یکشنبه - ۱۹:۰۰
۴ متون حقوقی به زبان خارجی ۳۱۱۱۰۰ مهدی میرجلیلی دوشنبه - ۱۷:۰۰
۵ حقوق جزای عمومی پیشرفته ( هم گروه حقوق جزای عمومی (۲) - ۴۰۴۱۳۸) ۳۱۱۲۰۰ رضا احسان پور چهارشنبه - ۱۷:۰۰

حقوق مالی

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ حقوق تامین مالی بین المللی ۳۱۶۱۰۳ زهرا فریور شنبه - ۱۵:۰۰
۲ حقوق عمومی مالی ۳۱۶۱۵۸ ولی رستمی شنبه - ۱۷:۰۰
۳ نهادهای پولی و مالی (هم گروه پول و ارز و بانکداری-۴۰۳۰۰۹) ۳۱۶۲۱۰ مهشید شاهچرا شنبه - ۱۹:۰۰
۴ حقوق رقابت ۳۱۶۱۶۱ عبدالحمید مرتضوی چهارشنبه - ۱۷:۰۰
۵ اقصاد خرد ۳۱۶۲۰۵ مصطفی سمیعی نسب چهارشنبه - ۱۹:۰۰

روانشناسی بالینی

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ نظریه های روان درمانگری ۳۱۵۳۰۱ سعید ملیحی سه شنبه - ۱۵:۰۰
۲ آمار و روش تحقیق پیشرفته ۳۱۵۳۰۴ نادر منصوری سه شنبه - ۱۹:۰۰
۳ اصول روانشناسی بالین ۳۱۵۲۰۶ مونا مرادی مطلق چهارشنبه - ۱۵:۰۰
۴ آسیب شناسی تحولی ۳۱۵۳۰۰ افشین طیبی چهارشنبه - ۱۷:۰۰
۵ مداخله در بحران ۳۱۵۱۵۷ سعیده مصافی پنجشنبه - ۱۵:۰۰
۶ فنون مشاوره و روان درمانی ۳۱۵۲۰۹ سحر ملکی پنجشنبه - ۱۷:۰۰