مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ آمار و احتمال مهندسی ۶۰۱۰۰۱ روزبه صدرایی یکشنبه - ۱۷:۰۰
۲ سیستم های عامل شبکه ۶۰۱۱۰۷ نسرین کناری دوشنبه - ۱۷:۰۰
۳ زبان ماشین و اسمبلی (هم گروه: ریز پردازنده و زبان اسمبلی ۴۰۱۰۶۶) ۶۰۱۰۵۱ حسین رشادتجو دوشنبه - ۱۹:۰۰
۴ زبان تخصصی نرم افزار ۶۰۱۰۵۲ یوسف عرب یزدی سه شنبه - ۱۹:۰۰
۵ معادلات دیفرانسیل ۶۰۱۰۰۳ داوود فرازمنش چهارشنبه - ۱۷:۰۰
۶ اندیشه اسلامی (۲) ۹۹۵۰۰۲ کورش آسمند چهارشنبه - ۲۱:۰۰
۷ کارگاه سیستم عامل شبکه ۶۰۱۱۰۸ نسرین کناری پنجشنبه - ۱۳:۰۰
۸ مهندسی اینترنت ۶۰۱۱۰۳ علیرضا جمیری جمعه - ۱۸:۰۰

مدیریت صنعتی

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ تحقیق در عملیات (۲) ۶۰۲۲۰۳ سیده فاطمه میریزدی شنبه - ۱۷:۰۰
۲ اصول حسابداری (۱ و ۲) (هم گروه: اصول حسابداری (۱ و ۲) - ۳۰۷۲۰۴) ۶۰۲۲۰۷ زهرا دشتی شنبه - ۱۹:۰۰
۳ ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (۲) (هم گروه: ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت - ۴۰۲۰۰۲) ۶۰۲۲۰۲ مریم جماعتی یکشنبه - ۱۹:۰۰
۴ (هم گروه: سیستم های اطلاعاتی در مدیریت - ۴۰۲۱۰۹) سیستم های اطلاعاتی مدیریت ۶۰۲۰۰۳ امین اله میرشفیعی سه شنبه - ۱۹:۰۰
۵ (هم گروه: مدیریت منابع انسانی - ۴۰۲۰۵۲) مدیریت منابع انسانی ۶۰۲۰۵۱ شیما شعله کار چهارشنبه - ۱۷:۰۰
۶ (هم گروه: اقتصاد خرد - ۴۰۲۰۰۳) اقتصاد خرد ۶۰۲۲۰۰ مجتبی حسین‌زاده چهارشنبه - ۱۹:۰۰
۷ اندیشه اسلامی (۲) (نبوت و امامت) ۹۹۵۰۰۲ کورش آسمند چهارشنبه - ۲۱:۰۰

حقوق قضایی – علوم ثبتی

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ کلیات حقوق جزا ۶۰۳۲۰۴ مارال عباسی شنبه - ۱۷:۰۰
۲ متون فقه (۳) ۶۰۳۰۵۴ حسین عاملی یکشنبه - ۱۹:۰۰
۳ حقوق جزای عمومی (۳) ۶۰۳۰۰۲ مارال عباسی سه شنبه - ۱۹:۰۰
۴ حقوق مدنی (۵) - (هم گروه: حقوق مدنی (۵) -حقوق خانواده ۴۰۴۱۳۳) ۶۰۳۰۵۱ زکیعه نعیمی چهارشنبه - ۱۷:۰۰
۵ حقوق اساسی (۲) - (هم گروه: حقوق اساسی (۲) ۴۰۴۱۱۷) ۶۰۳۰۰۵ زهرا محسن پور چهارشنبه - ۱۹:۰۰
۶ حقوق اداری (۲) - (هم گروه: حقوق اداری (۲) ۴۰۴۱۲۵) ۶۰۳۰۰۶ علی سهرابلو پنجشنبه - ۱۷:۰۰
۷ حقوق قضایی - (هم گروه: حقوق تجارت (۳) - اسناد تجاری ۴۰۴۱۲۹) ۶۰۳۰۵۶ امین طاهرخانی جمعه - ۱۵:۰۰
۸ حقوق مدنی مقدماتی ۶۰۳۲۰۰ فرزانه اکرمی (هفته فرد) جمعه - ۱۷:۰۰
۹ حقوق مدنی پیشرفته ۶۰۳۲۰۱ فرزانه اکرمی (هفته زوج) جمعه - ۱۷:۰۰

حسابداری

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ اصول حسابداری (۱و۲) ۶۰۴۲۰۶ زهرا دشتی شنبه - ۱۹:۰۰
۲ کاربرد رایانه در حسابداری ۶۰۴۲۰۵ محمدرضا ملک محمدی یکشنبه - ۱۷:۰۰
۳ ریاضی کاربردی (همگروه ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت - ۴۰۲۰۰۲) ۶۰۴۰۰۳ مریم جماعتی یکشنبه - ۱۹:۰۰
۴ حسابداری میانه (همگروه حسابداری میانه (۱) - ۴۰۳۱۰۲) ۶۰۴۱۰۰ محمدعلی نبی زاده دوشنبه - ۱۹:۰۰
۵ برنامه ریزی و توسعه ۶۰۴۰۰۱ استاد حسن توکلیان سه شنبه - ۱۷:۰۰
۶ زبان تخصصی (۲) ۶۰۴۱۰۸ الهه کمالی سه شنبه - ۱۹:۰۰
۷ آمار و احتمالات (همگروه آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت (۲) - ۴۰۲۰۰۸) ۶۰۴۰۰۲ محمدمهدی تقوایی چهارشنبه - ۱۹:۰۰
۸ مالیه عمومی (همگروه مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت - ۴۰۳۰۱۱) ۶۰۴۰۵۷ حسن توکلیان پنجشنبه - ۱۵:۰۰