رشته مهندسی کامپیوتر

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ ریاضی عمومی (۱) ۴۰۱۰۰۱ فاطمه ثابتی فرد شنبه - ۱۹:۰۰
۲ زبان انگلیسی ۹۹۵۰۱۸ فرامرز رسولی یکشنبه - ۱۷:۰۰
۳ مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ۴۰۱۰۵۱ بهروز پدرامی پور یکشنبه - ۱۹:۰۰
۴ اندیشه اسلامی (۱) - مبدا و معاد ۹۹۵۰۰۱ محمد حسین نوحه خوان دوشنبه - ۲۱:۰۰
۵ فیزیک (۱) ۴۰۱۰۰۳ مریم جماعتی سه شنبه - ۱۷:۰۰
۶ زبان فارسی ۹۹۵۰۱۷ عاطفه طهماسبی چهارشنبه - ۲۱:۰۰

رشته مدیریت بازرگانی

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ اصول حسابداری (۱) (هم گروه: اصول حسابداری (۱) - ۴۰۳۱۰۰) ۴۰۲۰۰۵ جعفر شیخیان شنبه - ۱۷:۰۰
۲ زبان انگلیسی ۹۹۵۰۱۸ فرامرز رسولی یکشنبه - ۱۷:۰۰
۳ مبانی سازمان و مدیریت ۴۰۲۰۵۰ شیرین شفیعی دوشنبه - ۱۹:۰۰
۴ اندیشه اسلامی (۱) (مبدا و معاد) ۹۹۵۰۰۱ محمد حسین نوحه خوان دوشنبه - ۲۱:۰۰
۵ ریاضیات پایه ۴۰۲۰۰۱ حسن علوی سه شنبه - ۱۹:۰۰
۶ اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام ۴۰۲۰۱۰ حجت عزیزلو پنجشنبه - ۱۳:۰۰

رشته حقوق

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ حقوق تجارت (۱) تجار و اعمال تجاری ۴۰۴۰۰۷ محمدرضا حسینی شنبه - ۱۷:۰۰
۲ حقوق اساسی (۱) ۴۰۴۰۰۳ سعید برخورداری شنبه - ۱۹:۰۰
۳ تاریخ حقوق ۴۰۴۱۶۳ احسان بابایی (هفته زوج) یکشنبه - ۱۹:۰۰
۴ منطق حقوق ۴۰۴۱۶۶ احسان بابایی (هفته فرد) یکشنبه - ۱۹:۰۰
۵ مقدمه علم حقوق ۴۰۴۰۰۱ پویا یزدان پرست دوشنبه - ۱۷:۰۰
۶ حقوق رسانه ۴۰۴۱۶۲ زهرا طلیعه دوشنبه - ۱۹:۰۰
۷ حقوق مدنی (۱) اشخاص و حمایت از محجورین ۴۰۴۰۰۸ پویا یزدان پرست سه شنبه - ۱۷:۰۰
۸ اصول فقه (۱) ۴۰۴۰۰۶ سمیرا احمدیان مقدم چهارشنبه - ۱۷۰۰
۹ حقوق بین الملل عمومی (۱) ۴۰۴۰۰۲ ساناز ذبیحی چهارشنبه - ۱۹:۰۰
۱۰ کلیات حقوق جزا ۴۰۴۰۱۰ احسان بابایی (هفته فرد) جمعه - ۱۷:۰۰

رشته حسابداری

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ اصول حسابداری (۱) ۴۰۳۱۰۰ زهرا دشتی شنبه - ۱۹:۰۰
۲ ریاضی پیش ۴۰۳۲۰۰ سارا رضوان جو یکشنبه - ۱۷:۰۰
۳ زبان انگلیسی پیش ۴۰۳۲۰۱ ندا سلیمانی یکشنبه - ۱۹:۰۰
۴ رفتار سازمانی (همگروه مدیریت رفتار سازمانی - ۴۰۲۰۵۱) ۴۰۳۰۱۳ سکینه پژوهی سه شنبه - ۱۹:۰۰
۵ انقلاب اسلامی ایران ۹۹۵۰۰۹ علی حجتی چهارشنبه - ۱۵:۰۰
۶ اقتصاد خرد (همگروه اقتصاد خرد - ۴۰۲۰۰۳) ۴۰۳۰۰۷ مجتبی حسین‌زاده چهارشنبه - ۱۹:۰۰
۷ زبان فارسی ۹۹۵۰۱۷ عاطفه طهماسبی شنبه - ۲۱:۰۰

رشته روانشناسی

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ مبانی جامعه شناسی ۴۰۵۰۰۴ هایده هجرانی شنبه - ۱۷:۰۰
۲ مباحث اساسی در روانشناسی (۱) ۴۰۵۰۰۱ مهدی جعفری شنبه - ۱۹:۰۰
۳ آمار مقدماتی پیش ۴۰۵۲۰۰ روزبه صدرایی یکشنبه - ۱۹:۰۰
۴ زبان انگلیسی پیش ۴۰۳۲۰۱ ندا سلیمانی یکشنبه - ۲۱:۰۰
۵ فیزیولوژی اعصاب و غدد ۴۰۵۰۰۹ افشین طیبی دوشنبه - ۱۹:۰۰
۶ اندیشه اسلامی (۱) - مبدا و معاد ۹۹۵۰۰۱ محمد حسین نوحه خوان دوشنبه - ۲۱:۰۰
۷ مبانی راهنمایی و مشاوره ۴۰۵۰۳۳ مصطفی حیدری سه شنبه - ۱۷:۰۰
۸ دانش خانواده و جمعیت ۹۹۵۰۲۱ فاطمه حسینی پنجشنبه - ۱۷:۰۰