رشته مهندسی کامپیوتر

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ زبان انگلیسی فرامرز رسولی یکشنبه – ۱۷:۰۰
۲ ریاضی عمومی (۱) فاطمه ثابتی فرد یکشنبه – ۱۹:۰۰
۳ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) مهدی آخوندی یکشنبه – ۲۱:۰۰
۴ فیزیک (۱) مریم جماعتی سه شنبه – ۱۷:۰۰
۵ مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ابولفضل یوسفی راد سه شنبه – ۲۱:۰۰
۶ زبان فارسی عاطفه طهماسبی چهارشنبه – ۲۱:۰۰

رشته مدیریت بازرگانی

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ اصول حسابداری (۱) صلاح الدین قادری شنبه – ۱۹:۰۰
۲ زبان انگلیسی فرامرز رسولی یکشنبه – ۱۷:۰۰
۳ ریاضیات پایه مهدیه آقاجانی سه شنبه – ۱۹:۰۰
۴ مبانی سازمان و مدیریت سکینه پژوهی چهارشنبه – ۱۹:۰۰
۵ اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام مهدی عزیزلو پنجشنبه – ۱۹:۰۰
۶ اندیشه اسلامی (۱)- مبدا و معاد مریم شکیبامنش پنجشنبه – ۲۱:۰۰

رشته حقوق

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ حقوق اساسی (۱) استاد جناب آقای سعید برخورداری شنبه ساعت: ۱۹:۰۰
۲ حقوق مدنی (۱) – اشخاص و حمایت از محجورین استاد جناب آقای سیدغلامرضا آل عقیل یکشنبه ساعت: ۱۷:۰۰
۳ اخلاق حقوق و قضا جناب آقای دکتر احسان بابایی یکشنبه ساعت: ۱۹:۰۰ (هفته زوج)
۴ تاریخ حقوق جناب آقای دکتر احسان بابایی یکشنبه ساعت: ۱۹:۰۰ (هفته فرد)
۵ منطق حقوق جناب آقای دکتر احسان بابایی دوشنبه ساعت: ۱۹:۰۰
۶ کلیات حقوق جزا استاد سرکار خانم مارال عباسی دوشنبه ساعت ۲۱:۰۰
۷ مقدمه علم حقوق استاد سرکار خانم زهرا طلیعه علیا سه شنبه ساعت: ۱۹:۰۰
۸ اصول فقه (۱) استاد سرکار خانم سمیرا احمدیان مقدم چهارشنبه ساعت: ۱۷:۰۰
۹ حقوق تجارت (۱) – تجار و اعمال تجاری استاد جناب آقای پویا یزدان پرست چهارشنبه ساعت: ۱۹:۰۰
۱۰ حقوق بین الملل عمومی (۱) سرکار خانم دکتر الناز نساری پنجشنبه ساعت: ۱۱:۰۰

رشته حسابداری

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ اصول حسابداری (۱) صلاح الدین قادری شنبه ۱۹ الی ۲۱
۲ ریاضی پیش استاد سارا رضوان جو یکشنبه ۱۷ الی ۱۹
۳ زبان انگلیسی پیش استاد فاطمه آهنگران یکشنبه ۲۱ الی ۲۳
۴ رفتار سازمانی (همگروه مدیریت رفتار سازمانی – ۴۰۲۰۵۱) دکتر ضیا دوشنبه ۱۷ الی ۱۹
۵ اقتصاد خرد دکتر حسین زاده یوسف آباد چهارشنبه ۱۹ الی ۲۱
۶ حقوق تجارت استاد محمدرسول ایزدی پنجشنبه ۱۹ الی ۲۱

مدیریت مالی

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ اصول حسابداری (۱) دکتر صلاح الدین قادری شنبه ساعت ۱۹ الی ۲۱
۲ ریاضی پیش استاد سارا رضوان جو یکشنبه ساعت ۱۷ الی ۱۹
۳ زبان پیش استاد فاطمه آهنگران یکشنبه ساعت ۲۱ الی ۲۳
۴ روانشناسی کار استاد حسینی دارینی دوشنبه ساعت ۱۷ الی ۱۹
۵ کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت (همگروه با کاربرد کامپیوتر در مدیریت – کد ۴۰۲۰۱۱) استاد میر شفیعی دوشنبه ساعت ۱۹ الی ۲۱
۶ مبانی سازمان و مدیریت ۴۰۶۰۵۰ استاد سکینه پژوهی چهارشنبه ساعت ۱۹ الی ۲۱

رشته روانشناسی

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ دانش خانواده و جمعیت فاطمه حسینی شنبه – ۱۷:۰۰
۲ مباحث اساسی در روانشناسی (۱) ژینوس امراللهی فر شنبه – ۱۹:۰۰
۳ زبان انگلیسی پیش فاطمه آهنگران شنبه – ۲۱:۰۰
۴ مبانی جامعه شناسی هایده هجرانی یکشنبه – ۱۹:۰۰
۵ مبانی راهنمایی و مشاوره مصطفی حیدری سه شنبه – ۱۷:۰۰
۶ فیزیولوژی اعصاب و غدد سحر ملکی سعد آبادی سه شنبه – ۱۹:۰۰
۷ تفسیر موضوعی نهج البلاغه الهام شیر محمدی سه شنبه – ۲۱:۰۰
۸ آمار مقدماتی پیش ۴۰۵۲۰۰ روزبه صدرایی چهارشنبه – ۱۹:۰۰