اطلاعیه اعلام تعطیلات تابستان ۱۴۰۱

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان می رساند که تعطیلات تابستانی این دانشگاه از روز سه شنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ آغاز شده و تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ ادامه خواهد داشت و در این فاصله امکان ارائه هرگونه خدمات اداری و آموزشی به دانشجویان وجود نخواهد داشت.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.