اطلاعیه تمدید مهلت انتخاب رشته داوطلبان مجاز در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ سازمان سنجش آموزش کشور

بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور، بدینوسیله به اطلاع داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ می‌رساند به منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از داوطلبانی که برای انتخاب رشته اقدام ننموده‌اند، ترتیبی اتخاذ گردیده است که بتوانند تا پایان روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند.

لذا داوطلبان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دانلود) و مندرجات اطلاعیه سازمان سنجش، به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان مراجعه و نسبت به ثبت کدرشته محل‌های انتخابی در آزمون مذکور اقدام نمایند.

*** متقاضیان مجاز به انتخاب رشته میتوانند برای اطلاع دقیق از شرایط و ضوابط عمومی موسسه آموزش عالی ایرانیان در خصوص پذیرش دانشجو به پیوند زیر مراجعه نمایند:

https://iranian.ac.ir/General

فهرست رشته های دارای پذیرش مؤسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان
( کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱)

ردیف کد رشته محل عنوان رشته ظرفیت پذیرش مندرج در صفحه … دفترچه
۱ ۱۱۶۷۰ مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی ۴۰ ۶۹
۲ ۱۳۵۸۰ حقوق خصوصی ۴۰ ۱۱۶
۳ ۱۳۵۸۳ حقوق مالی ۴۰ ۱۱۶
۴ ۱۳۷۲۴ حقوق جزا و جرم شناسی ۴۰ ۱۲۰
۵ ۱۴۴۱۴ روانشناسی بالینی ۳۰ ۱۳۸
۶ ۱۴۷۳۷ حسابداری ۴۰ ۱۴۵
۷ ۱۵۲۸۰ مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی ۴۰ ۱۵۷
۸ ۱۵۸۷۳ مدیریت مالی ۳۰ ۱۷۲
۹ ۱۵۸۷۵ مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک ۴۰ ۱۷۲
۱۰ ۱۶۴۶۲ مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی ۴۰ ۱۸۹
۱۱ ۲۰۸۵۵ مهندسی صنایع گرایش مهندسی مالی ۴۰ ۳۰۸
۱۲ ۲۲۸۶۹ مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری ۴۰ ۳۶۹
۱۳ ۲۲۸۷۲ مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن ۴۰ ۳۶۹
۱۴ ۲۳۲۳۰ مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ۴۰ ۳۷۹
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.