قابل توجه پذیرفته‌شدگان سازمان سنجش آموزش کشور، مرحله تکمیل ظرفیت بهمن ۹۹ در کلیه مقاطع (جاماندگان از ثبت نام)

با توجه به تکمیل ظرفیت در پاره ای از رشته های دایر دراین موسسه آموزش عالی در مرحله تکمیل ظرفیت، به اطلاع می رساند براساس تعاملی که با سازمان سنجش آموزش کشور برقرار گردیده است کلیه پذیرفته شدگان بهمن ۹۹ در مرحله تکمیل ظرفیت، صرف نظر از اینکه ظرفیت رشته پذیرفته شده تکمیل گردیده است یا خیر می توانند در رشته قبولی خود در این  دانشگاه ثبت نام بعمل آورند.
لازم به ذکر است زمان ثبت نام بسیار محدود می باشد و ضروری است اقدام عاجل صورت پذیرد.

امور آموزش دانشگاه

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.