توسعه روز افزون تکنولوژی در صنایع و ایجاد تغییر و تحول در سیستم های تولید، پیچیدگی و تغییرات شدید سازمانها و محیط های اقتصادی، بازرگانی و صنعتی، مسئولیتهای خطیری را در سیستم اقتصادی و اجتماعی جامعه به عهده حسابداران محول نموده است. افزایش سطح رقابت در عرصه بین المللی، فنآوری های جدید و تغییر در فرآیند کسب و کار موجب شده تا هزینه، که به کمک حسابداران مقدور است، پویایی و اهمیت بیشتری نسبت به قبل پیدا کند. مدیران خواهان یک منبع حامی و پشتیبان اطلاعاتی هستند که آنها را در اتخاذ تصمیمات بهتر یاری نماید و حسابداران می توانند با علم به آخرین دستاوردهای علمی موحود در این زمینه بسیار کارآمد واقع شوند و در پی ریزی استراتژی شرکت و دستیابی به آن نقش کلیدی ایفا نمایند.

در همین راستا دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری به منظور آموزش تخصصی حسابداری با تاکید بر بکارگیری رویکرد استراتژیک و تجزیه و تحلیل های منطقی در تصمیم گیری های مالی تدوین گردیده است تا از این طریق بتواند مدیران توانمندی را در حوزه های مختلف تصمیم گیری و تصمیم سازی از جمله مدیران عامل، مالی، صنعتی، بررسی های اقتصادی و مشاوران مالی تربیت نماید.

دانش آموختگان این دوره قادر خواهند بود تا با فرموله کردن مسایل، شناسایی اطلاعات مربوطه برای تجزیه و تحلیل های خود و مشخص کردن منابع اطلاعاتی خارج از شرکت برای مواردی نظیر میزان فروش رقبا و ... بستر مناسب برای تصمیم سازی و تصمیم گیری منطقی و پویا را در مسایل فرا روی سازمان فراهم نموده و بدین طریق دستیابی به اهداف و چشم اندازهای سازمان را تسهیل نماید.

نقش و توانایی

فارغ التحصیلان این دوره می توانند به عنوان مسئولان حسابداری و امور مالی، تخصیص منابع، سیستم های اطلاعات، تحلیلگر مالی، برنامه ریزی و کنترل مالی و ... در سازمان های بزرگ و کوچک مشغول کار شوند. این دوره با تجهیز دانشجویان به آخرین تکتیک ها و ابزارهای حسابداری، توانایی آنها را در تفسیر و به کارگیری اهداف استراتژیک، شیوه های تجزیه و تحلیل مسایل و رهبری سازمان ارتقا می بخشد و بدین طریق آنها را برای پذیرش و تصدی مسئولیت های بزرگی در سازمان ها آماده نماید.

برنامه درسی

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری ۳۲ واحد می‌باشد که به شرح زیر طبقه‌بندی می‌گردد:

دروس جبرانی
گروه آموزشی- پژوهشی تعداد واحد گروه آموزش محور تعداد واحد
الف: دروس پایه ۱۲ الف: دروس پایه ۱۲
ب: دروس تخصصی ۸ ب: دروس تخصصی ۸
ج: دروس اختیاری* ۶ ج: دروس اختیاری* ۸
د: پایان‌نامه ۶ د: سمینار آموزش محور ۱و ۲ (هرکدام ۲ واحد) ۴
جمع ۳۲ جمع ۳۲

تبصره ۱: گذراندن ۶ واحد از دروس اختیاری ارائه شده از سوی دانشگاه الزامی است.
تبصره ۲: پذیرفته شدگان آموزش محور ، به جای پایان نامه ۶ واحد درسی را در قالب ۲ سمینار ۲واحدی و یکی از دروس اختیاری می گذرانند..
تبصره ۳: پذیرفته شدگان رشته‌های غیر حسابداری و مالی لازم است که دروس مشخص شده در جدول دروس جبرانی را در قالب ۶ واحد درسی (هر کدام ۲ واحد) به عنوان جبرانی بگذرانند. همچنین، به تشخیص گروه آموزشی، برخی از دروس دوره کارشناسی (حداکثر ۶ واحد) می‌تواند به عنوان پیش نیاز برای دانشجویان در نظر گرفته شود. مجموع دروس جبرانی و پیش نیاز نمی‌تواند از ۱۲ واحد تجاوز نماید.

فهرست دروس کارشناسی ارشد حسابداری

۱- دروس جبرانی

دروس جبرانی
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ حسابداری پیشرفته (۲) ۳
۲ حسابرسی (۲) ۳
۳ حسابرسی میانه (۲) ۳
۴ حسابرسی صنعتی (۳) ۳

مطابق ضوابط ۶ واحد از ۱۲ واحد فوق‌الذکر بنابر نظر گروه حسابداری باید گذرانده شود.

 

۲- دروس کارشناسی ارشد حسابداری- (آموزشی- پژوهشی):

دروس پایه
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ حسابداری مدیریت ۳
۲ حسابداری بخش عمومی ۳
۳ حسابرسی پیشرفته ۲
۴ تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری ۲
۵ سیستم های اطلاعاتی حسابداری ۲

 

دروس تخصصی
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ تئوری حسابداری (۱) ۳
۲ تئوری حسابداری (۲) ۳
۳ مسائل جاری حسابداری ۲

 

دروس اختیاری
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ اقتصاد سنجی ۲
۲ بررسی موارد خاص در حسابداری ۲
۳ چارچوب موارد گزارشگری مالی ۲
۴ تحلیل آماری ۲
۵ متون تخصصی به زبان انگلیسی ۲
۶ روش تحقیق پیشرفته ۲

گذراندن ۶ واحد از دروس فوق الزامی می باشد.

 

۲- دروس کارشناسی ارشد حسابداری- (آموزش محور):

دروس پایه
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ حسابداری مدیریت ۳
۲ حسابداری بخش عمومی ۳
۳ حسابرسی پیشرفته ۲
۴ تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری ۲
۵ سیستم های اطلاعاتی حسابداری ۲

 

دروس تخصصی
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ تئوری حسابداری (۱) ۳
۲ تئوری حسابداری (۲) ۳
۳ مسائل جاری حسابداری ۲

 

دروس اختیاری
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ اقتصاد سنجی ۲
۲ بررسی موارد خاص در حسابداری ۲
۳ چارچوب موارد گزارشگری مالی ۲
۴ تحلیل آماری ۲
۵ متون تخصصی به زبان انگلیسی ۲
۶ روش تحقیق پیشرفته ۲

گذراندن ۸ واحد از دروس فوق الزامی می باشد.

سمینارهای ویژه آموزش محور
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ سمینارهای آموزش محور (۱) - بررسی موارد خاص در حسابداری ۲
۲ سمینارهای آموزش محور (۲) - تحلیل آماری پیشرفته و نرم افزارهای مرتبط ۲

چارت درسی

جهت دانلود و مشاهده چارت درسی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد (مرتبط) اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود و مشاهده چارت درسی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد (نامرتبط) اینجا کلیک کنید.