رشته حقوق خصوصی، در واقع حقوق مادر محسوب شده و از مباحث حقوق مدنی، مسئولیت مدنی،حقوق تجارت، آیین دادرسی مدنی، متون فقه، قواعد فقه و اصول فقه بحث می‌نماید.
حقوق خصوصی از قدیمی‌ترین رشته‌های دانش حقوق و اساس بسیاری از رشته‌هایی است که در سال‌های اخیر به دلیل توسعه این دانش در نظام آموزشی رسمی کشور به عنوان رشته مستقل تدریس می‌شود، در واقع موضوع حقوق داخلی در تقسیم‌بندی کلی سنتی به دو حوزه حقوق خصوصی و حقوق‌عمومی تقسیم می‌شود.

بر پایه این تقسیم ‌بندی کلیه رشته‌های مرتبط با حقوق داخل کشور در یکی از دو گروه فوق قرار می‌گیرند، بنا براین حقوق خصوصی در معنای عام شامل کلیه‌ی رشته‌هایی است که قواعد حقوقی مورد بحث در آن‌ها روابط اشخاص جامعه با یکدیگر را تنظیم می‌کند و حقوق ‌عمومی تنظیم کننده روابط متقابل اشخاص و دولت‌ها با یکدیگر است. در حال حاضر موضوعات مورد بحث در رشته حقوق خصوصی دانشگاه‌های کشور به طور کلی به دو حوزه‌ی حقوق مدنی و حقوق تجارت مربوط هستند، هر چند واحدهای درسی دیگری نیز در این رشته تدریس می‌شود ولی تأکید اصلی بر آموزش حقوق مدنی و حقوق تجارت در سطوح پیشرفته و تطبیقی است.

دروس اصلی
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ حقوق مدنی (۱) ۲
۲ حقوق مدنی (۲) ۲
۳ متون فقه ۳
۴ اصول فقه ۳
۵ قواعد فقه ۲
۶ حقوق بین الملل خصوصی (تعارض قوانین) ۲
۷ حقوق تجارت ۲
۸ متون حقوقی به زبان خارجی ۲
۹ داوری بین المللی ۲
۱۰ سمینار ۱
۱۱ پایان نامه ۴

 

دروس اختیاری
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ آئین دادرسی مدنی ۲
۲ حقوق تجارت تطبیقی ۲
۳ حقوق مدنی تطبیقی ۲
۴ حقوق اسلامی تطبیقی ۲
۵ آیات الاحکام ۱
۶ حقوق تجارت بین الملل ۲
۷ مسئولیت مدنی ۲
۸ علم کلام ۱
۹ اجرای احکام و اسناد ۲
۱۰ حقوق دریایی ۱
۱۱ تاریخ حقوق ۱
۱۲ فلسفه حقوق ۱

چارت درسی

جهت دانلود و مشاهده چارت درسی اینجا کلیک کنید.