دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته برای پذیرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصیلی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (مرحله پذیرش سراسری – مهرماه سال ۱۳۹۸)

فهرست رشته های مقطع کارشناسی (پیوسته) مؤسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان
در پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی – مهرماه سال ۱۳۹۸

ردیف کد رشته محل گروه تحصیلی عنوان رشته ظرفیت پذیرش
۱ ۱۲۹۸۳ علوم ریاضی وفنی مهندسی کامپیوتر ۱۲۰
۲ ۱۲۹۸۴ علوم انسانی حسابداری ۱۲۰
۳ ۱۲۹۸۵ علوم انسانی حقوق ۱۲۰
۴ ۱۲۹۸۶ علوم انسانی مدیریت بازرگانی ۱۲۰

جهت دریافت دفترچه  اینجا کلیک کنید.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.