با توجه به بررسی انجام شده در پیام رسان آموزشی (موسوم به پیاتزا) که یکی از اجزای سامانه یادگیری الکترونیکی (LMS) دانشگاه می باشد، اخیرا مشاهده گردیده است تعداد زیادی از دانشجویان “سیاست های درج و ارسال پست” را در پیام رسان آموزشی رعایت نمی نمایند و این باعث گردیده پاسخ پیام ها از طرف دانشگاه بعد از مدت طولانی ارسال شود و یا اساسا پاسخ داده نشود. چند مورد از این موارد و نیز سیاست های مهم درج پست را خدمت عزیزان دانشجو مطرح می نمائیم:

 ۱- روزانه پست های متعددی از شما عزیزان بصورت خصوصی (Private) به اساتید و یا مسئولین دانشگاه از طریق پیام رسان ارسال می گردد. حال آنکه فاقد مطلب خصوصی و یا محرمانه ای در محتوای پست است.

۱-۱- با توجه به تعداد زیاد دانشجویان دانشگاه، پاسخ مجزا و خصوصی به هر یک از پست های اینچنینی و تکرار آن برای تک تک پرسش کنندگان کار بسیار دشواری است و  کارشناسان دانشگاه قادر نیستند انبوهی از پست های با موضوع و محتوای تقریبا مشابه را در مدت زمان معقولی پاسخ دهند. لذا از دانشجویان گرامی تقاضا می گردد حتی الامکان از ارسال پست خصوصی به Instructor (استاد) پرهیز نمایند. تنها در صورت محرمانگی موضوع پست )و صد در صد شخصی بودن آن(، دوستان دانشجو می توانند پست خود را به “Instructors” (استادان) در کلاسها و یا تالارها (مانند تالار بلاگ یا تالار ادوایزر) ارسال نمایند تا بدین ترتیب دانشجویان دیگر نتوانند محتویات آن را مشاهده کنند. ارسال پست به صورت عمومی این ویژگی را دارد که برای بقیه کاربران آن از جمله استاد / استادان، پست ارسالی در کلاس و یا تالار قابل مشاهده می باشد و از سوال های تکراری بطور خودکار پرهیز می گردد. لذا:

۱-۲ – از این تاریخ بگونه ای پیام رسان آموزشی تنظیم می گردد تا “سوالات مشابه” را به دانشجویان (در حال ایجاد پست جدید) نمایش دهد و بدین ترتیب از تکرار پست های تکراری توسط ایشان کاسته گردد.

۱-۳ – همچنین در این راستا بزودی قابلیتی دیگری در پیام رسان آموزشی فعال می گردد که بدین صورت عمل می نماید: پست هایی که در عنوان شان عبارت سبز رنگ “ Added to reading list (required)” درج شده (موجود در سمت چپ صفحه) این قابلیت را فعال می نماید و بدین ترتیب مادامی که دانشجو اقدام به خواندن آن پست نکرده باشد قادر نخواهد بود پست جدیدی را ارسال نماید. زمانی که دانشجو بدون توجه به این محدودیت “New Post” را کلیک می نماید مستطیل صورتی رنگی بصورت هشدار به دانشجو در بالای صفحه نشان داده می شود و تا زمانی که همه پستهای با محدودیت مذکور توسط دانشجو خوانده نشود امکان ارسال پست جدید برای آن کاربر وجود نخواهد داشت.

پیام رسان آموزشی (موسوم به پیاتزا) دارای دو قسمت است:

الف) کلاسها، مانند کلاس ریاضی یک، زبان، مدیریت صنعتی و ….، اعضا و کاربران این کلاسها که هر کدام مربوط به یک موضوع درس خاص است، که از ترم به ترمی دیگر کاربران آنها، بنا به انتخاب واحد دانشجویان تغییر می نماید. کاربر “Instructor” در این کلاس ها همان استاد مربوطه درس می باشد. وقتی در یک کلاس گزینه “Entire Class” انتخاب می گردد هم استاد و هم دیگر دانشجویان می توانند آن پست را مشاهده نمایند.

ب) تالار ها، تالارها در واقع کلاسهایی هستند که کاربران آنها مدیران و مسئولین دانشگاه و کلیه دانشجویان یک مقطع و یک رشته تحصیلی می باشند که در آن عضو هستند و اعضای آنها در ترم های مختلف تقریبا ثابت است. فهرست دانشجویان جدید به آن اضافه و فارغ التحصیلان از آن (توسط دانشگاه) خارج می گردند.

۲ – در تصویر صفحه نمایش (مطابق تصویر زیر) محل هایی از صفحه پیام رسان مشخص گردیده که در متن بالا توضیح آنها ارائه شده است (با رنگ قرمز مشخص گردیده است).