دانشجویان گرامی متقاضی دریافت تسهیلات، به منظور دریافت  "راهنمای ثبت نام و درخواست وام"  فایل زیر را دانلود نموده و آن را مطالعه نمایید:

 

راهنمای ثبت نام و درخواست وام