دانشجویان پذیرفته شده در موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان در صورتی که در بازه های زمانی قبل از ورود به این موسسه در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دیگری مشغول به تحصیل بوده اند (اعم از دانش آموخته – دانشجوی انصرافی و اخراجی ) می‌توانند در هنگام ثبت نام در این دانشگاه وفق مقررات و آیین نامه ها تقاضای تطبیق و معادل سازی دروس گذرانده قبلی خود را بنمایند.

تعریف: مطابق مقررات، جایگزینی دروس گذرانده شده دانشجو که منجر به صدور مدرک تحصیلی نگردیده است (یا در شرایط خاص منجر به مدرک تحصیلی شده است) با دروس رشته قبولی فعلی دانشجو، معادل سازی گفته می شود. در این صورت دانشجو می تواند بدون حضور در کلاس درس معادل سازی شده، نمره آن درس را با همان نمره قبلی اصطلاحا پاس نماید.

 

برای انجام این فرآیند بصورت الکترونیکی می بایست مراحل زیر مرحله به مرحله در سامانه اجراء گردد:

  1.  دانشجو درخواست دروس مورد نظر خود را جهت معادل سازی از طریق ساما ارسال می دارد.
  2. کارشناس گروه، موضوع را بررسی و در صورت عدم مغایرت با آیین نامه ها، همه دروس یا پاره ای از آن ها را برای معادل سازی به استاد راهنمای دانشجو ارسال می دارد.
  3. استاد راهنما بعد از تکمیل معادل دروس و ثبت نمره دروس جهت تایید وضعیت دروس معادل شده، به مدیر گروه آموزشی ارسال می نماید.
  4. در صورت نیاز مدیر گروه فرم (الکترونیکی) معادل سازی را جهت بررسی مدارک پرونده ای به کارشناس آموزش ارجاع می دهد.
  5. کارشناس آموزش پس از بررسی مدارک ارسالی، جهت انجام امور مالی عمل معادل سازی، فرم (الکترونیکی) را به کارشناس مالی منعکس می نماید.
  6. اداره مالی دانشگاه با توجه به وضعیت پرونده دانشجو، میزان شهریه را محاسبه و مراتب را به دانشجو جهت پرداخت از طریق سامانه اعلام می نماید.
  7. دانشجو از طریق ساما نسبت به پرداخت شهریه اقدام می نماید.
  8. اداره مالی مراتب را کنترل و در صورت تایید پرداخت، جهت نهایی شدن فرآیند معادل سازی (بصورت الکترونیکی) موضوع را به کارشناس آموزش ارسال می نماید.
  9. کارشناس آموزش فرآیند معادل سازی را نهایی نموده و مراتب در پرونده دانشجو درج می گردد.
  10. گروه های آموزشی نسبت به حذف انتخاب واحد، دروس معادل سازی شده اقدام و احتمالا دروسی را جایگزین دروس حذف شده می نمایند.
 

موارد چند از آیین نامه معادل سازی:

شهریه دروس تطبیق واحد شده پنج درصد شهریه ثابت دانشجو به ازای هر واحد معادل سازی می باشد. درخواست معادل سازی فقط در ترم اول دانشجو پذیرفته می شود. حداکثر تعداد واحد معادل سازی شده نباید از ۵۰ درصد واحدهای رشته پذیرفته شده بیشتر گردد. دروس معرفی به استاد شده، قابلیت معادل سازی ندارند. بیشتر از ۱۰ سال از زمان گذراندن درس، سپری نشده باشد. گروه آموزشی در قبول یا رد تمام یا قسمتی از دروس پیشنهادی دانشجو برای معادل سازی مختار می باشد.

موارد آیین نامه ای بیشتری وجود دارد که کارشناس گروه پس از بررسی نسبت به قبول یا رد دروس معادل سازی اقدام می نماید.

 

گام های درخواست معادل سازی:

با مطالعه دقیق این راهنما می توانید به سرعت و به سادگی نسبت به درج درخواست خود در ساما اقدام نمایید.

۱- همانطور که در تصویر زیر ملاحظه می نمایید با انتخاب گزینه “مشخصات اصلی” (قسمت یک از شکل شماره یک)، “فرم مشخصات پایه” باز می گردد. در این فرم به قسمت شماره ۲ رفته و با انتخاب کلید فلش رو به پایین، فهرست کشویی مقاطع باز شده و مقطعی که در آن درس را گذرانده اید را انتخاب می نمایید،

۲- در قسمت شماره ۳ نام دانشگاهی که درس را در آنجا گذرانده اید را تایپ می نمایید. تذکر: نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی کامل و صحیح از روی مدرک تحصیلی درج گردد،

۳- در قسمت شماره ۴ نام رشته را تایپ می نمایید، (مطابق مدرک تحصیلی)

۴- در قسمت شماره ۵ برای ذخیره موارد فوق دکمه “ثبت” را انتخاب نمایید،

تذکر: درصورتیکه دروس شما از چند واحد مختلف دانشگاهی می باشد، لازم است دروس هر دانشگاه را به ترتیب و دسته دسته تکمیل نمایید. بدین معنی که پس از نهایی شدن گردش معادل سازی دروس یک دانشگاه، نوبت به درج دروس دانشگاه بعدی می رسد.

 

(شکل شماره یک)

 

۵ در گزینه دروس (زیر قسمت یک از شکل یک): فرم مشخصات درس گذرانده شده درج می گردد که بشرح زیر تکمیل گردد:

بطور کلی، با تکمیل این فرم “دروس قبلی دانشجو” و کلیک روی دکمه “ثبت” دروس درخواستی دانشجو برای معادل سازی ثبت می گردد. (تصویر شماره دو) بعد از اتمام ثبت اولین درس، با کلیک روی دکمه “جدید” (تصویر شماره ۳) مجددا فرم “دروس قبلی دانشجو” ظاهر می گردد (تصویر شماره دو مجددا ظاهر می گردد) و امکان ثبت دروس بعدی را فراهم می نماید.

جزئیات:

در قسمت کد درس: در صورتیکه در کارنامه دروس خود، درس مورد نظر دارای کد می باشد آن را تایپ نمایید. در قسمت “عنوان درس”، نام درس به دقت به همان شکل کارنامه تایپ شود. در قسمت “وضعیت پاسی”، فهرست کشویی را باز نموده و از فهرست، گزینه “پاس شده” را انتخاب کنید. (دروسی که مردود شده اید را نمی توانید معادل سازی نمایید) در قسمت “ترم” شماره ترم گذراندن درس را وارد نمایید. (در کارنامه ترم گذراندن درس مشخص می باشد) در قسمت “وضعیت نمره” در فهرست کشویی یکی از موارد را انتخاب نمایید. (معمولا وضعیت نمره دروس بصورت “عادی” می باشد) در قسمت “نمره”، نمره درس مربوطه درج گردد و دقت نمایید، دقیقا مطابق با مندرجات کارنامه باشد. در قسمت “تاریخ”، نیازی به درج تاریخ نمی باشد. در قسمت “موثر در ترم” از فهرست کشویی این قسمت گزینه “باشد” را انتخاب نمایید. (دروسی که در ترم موثر نیستند نیازی به معادل سازی ندارند) در قسمت “ماده آموزشی” نیازی به درج اطلاعات نیست. در قسمت های واحد تئوری و واحد عملی و واحد کارگاهی تعداد واحد آن درس در کارنامه، در قسمت مربوطه درج گردد. در قسمت های “نوع آموزشی درس”، “ماهیت” و “دوره درس” نیازی به درج اطلاعات نیست.

در انتها دکمه “ثبت” را کلیک نمایید.

 

(تصویر شماره دو)

 

پس از ثبت درس، نمونه فرم زیرظاهر می گردد، (تصویر شماره سه) در صورتیکه مایل به ثبت دروس دیگری هستید کلید “جدید” را مجددا انتخاب نموده و به مانند مراحل قبل، درس های مورد نظر خود را در سامانه، ثبت کنید،

 

(تصویر شماره سه)

در مرحله بعدی به گزینه “اسکن مدارک” در سمت راست تصویر شماره یک رفته و دانش نامه یا گواهی موقت به همراه کارنامه تحصیلی(ریز نمره) و رسید تاییدیه تحصیلی (مدرک و کارنامه) و تعهد نامه عدم مغایرت اطلاعات مندرج (دانلود تعهد نامه) را امضاء شده و خوانا، و به ترتیب مذکور بارگذاری نمایید. (تصویر مورب – برعکس – خمیده نباشد)

برای اخذ رسید تاییدیه تحصیلی و ریز نمره مانند مرحله ثبت نام اقدام نمایید.

تذکر: در کارنامه (ریز نمره) حتما اطلاعات دانشجو و دانشگاه مورد نظر وجود داشته باشد.

 

در انتها به گزینه “مرحله نهایی” در تصویر شماره یک رفته و درصورت نیاز به ارائه توضیح در قسمت “یاداشت” (سمت چپ تصویر ۴) مطلب خود را کوتاه تایپ نموده و سپس کلید “ارسال درخواست” را انتخاب نمایید. (مطابق با تصویر شماره ۴)

(تصویر شماره ۴)

 

پس از بررسی درخواست توسط کارشناس و در صورت وجود اشکال مراتب به دانشجو عودت و مشکل برای آگاهی و رفع اشکال در قسمت یاداشت توسط کارشناس توضیح داده خواهد شد. چنانچه مشکلی وجود نداشته باشد دروس تایید شده به مدیرگروه و قسمت های دیگر دانشگاه جهت ثبت ارسال می گردد، برای آگاهی از روند معادل سازی خود می توانید از سمت چپ صفحه در قسمت “گردش کار” مسیر حرکت درخواست خود، در هر زمان را مشاهده نمایید و نیز از قسمت “یاداشت” می توانید اطلاعات نگارش شده توسط کارشناس را نیز ملاحظه کنید.

 

جهت دانلود این راهنما اینجا کلیک کنید.