قابل توجه پذیرفته شدگان دوره های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

نظر به اینکه زمان ثبت نام نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ پذیرفته شدگان دوره های کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته بطور کامل به پایان رسیده است، به اطلاع می رساند که آندسته از پذیرفته شدگانی که مراحل ثبت نام را آغاز کرده ولی تکمیل ننموده اند ( کد دانشجویی دریافت نکرده اند ) دیگر امکان تکمیل ثبت نام را نداشته و ثبت نام آن ها منتفی خواهد بود. لذا نبایستی به هیچ وجه مراحل پرداخت شهریه را انجام دهند. در صورت پرداخت شهریه امکان استرداد آن وجود نخواهد داشت.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.