قابل توجه پذیرفته شدگان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

نظر به اینکه زمان تعیین شده سازمان سنجش برای انجام مراحل ثبت نام ورودی های جدید به پایان رسیده است، به اطلاع میرساند که آندسته از پذیرفته شدگان که تا بحال موفق به ثبت نام نشده اند یا مراحل ثبت نام خود را تکمیل ننموده اند ( کد دانشجویی دریافت نکرده اند)، میتوانند بصورت مشروط( موافقت سازمان سنجش با ثبت نام این دانشجویان در نیمسال اول ضروری است) حداکثر تا پایان روز ۵ آذر ۱۴۰۰ اقدام به ثبت نام در نیمسال اول نمایند و با ثبت مرخصی در نیمسال اول، از بهمن ماه ( نیمسال دوم ) واحد های درسی را اخذ نموده و در کلاس ها حضور یابند.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.