دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمان ها، ادارات، موسسات و شرکت های بازرگانی دولتی و خصوصی و همچنین آشنایی دانشجویان با کاربرد روش های علمی در مدیریت است. ضرورت و اهمیت این دوره در آشناسازی کارشناسان رده¬های گوناگون با نقش دیریت بازرگانی در سازمان و موارد استفاده از این دانش و همچنین تربیت نیروی انسانی متخصص به عنوان رابط بین مدیران و کارمندان اداری و فنی که به طور معمول مسئولیت اجرایی و سرپرستی واحدها را عهده دار خواهند شد، می باشد.
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

نقش و توانایی

فارغ التحصیلان این رشته علاوه بر آشنایی با مسائل نظری دانش مدیریت بازرگانی، با کاربردهای این رشته آشنا می شوند. بدین ترتیب خلاء بین کادر کارشناسی ماهر و مدیریت موسسه ها به حداقل ممکن خواهد رسید.

طول دوره و شکل نظام

طول دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی کاربردی ۴ سال است و تمامی درس های آن در مدت ۸ نیمسال ارائه و برگزار می شود. طول هر نیمسال تحصیلی ۱۶ هفته می باشد. در این دوره علاوه بر درس های نظری بر جنبه کاربردی درس ها تاکید ویژه ای شده است.

فهرست دروس مدیریت بازرگانی

دروس عمومی
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ اندیشه اسلامی (۱) ۲
۲ اندیشه اسلامی (۲) ۲
۳ انسان در اسلام ۲
۴ حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام ۲
۵ فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) ۲
۶ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) ۲
۷ آیین زندگی (اخلاق کاربردی) ۲
۸ عرفان عملی اسلامی ۲
۹ انقلاب اسلامی ایران ۲
۱۰ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ۲
۱۱ اندیشه سیاسی امام خمینی «ره» ۲
۱۲ تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ۲
۱۳ تاریخ تحلیلی صدر اسلام ۲
۱۴ تاریخ امامت ۲
۱۵ تفسیر موضوعی قرآن ۲
۱۶ تفسیر موضوعی نهج البلاغه ۲
۱۷ زبان فارسی ۳
۱۸ زبان انگلیسی ۳
۱۹ تربیت بدنی ۱
۲۰ ورزش (۱) ۱
۲۱ دانش خانواده و جمعیت ۲
۲۲ تربیت بدنی ویژه ۱
۲۳ ورزش ویژه ۱
توجه: از دروس فوق گذراندن ۲۲ واحد الزامی می باشد.
دروس پایه
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ ریاضیات پایه ۳
۲ ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۳
۳ اقتصاد خرد ۳
۴ اقتصاد کلان ۳
۵ اصول حسابداری (۱) ۳
۶ اصول حسابداری (۲) ۳
۷ آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت (۱) ۳
۸ آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت (۲) ۳
۹ روش تحقیق در مدیریت ۳
۱۰ اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام ۳
۱۱ کاربرد کامپیوتر در مدیریت ۳
۱۲ احکام کسب و کار ۳
۱۳ روانشناسی سازمانی ۲
 
دروس اصلی
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ مبانی سازمان و مدیریت ۳
۲ مدیریت رفتار سازمانی ۳
۳ مدیریت منابع انسانی ۳
۴ تحقیق در عملیات (۱) ۳
۵ تحقیق در عملیات (۲) ۳
۶ امدیریت مالی (۱) از منظر اسلام ۳
۷ آموزش مهارت های حرفه ای ۲
۸ بازاریابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی) ۳
۹ حسابداری صنعتی (۱) ۳
۱۰ مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت ۳
۱۱ آشنایی با قوانین کسب و کار ۳
۱۲ اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی ۲
۱۳ فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها ۳
 
دروس تخصصی
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ مدیریت استراتژیک ۳
۲ حقوق بازرگانی (تطبیقی و اسلامی) ۳
۳ سازمان های پولی و مالی اسلامی و بین المللی ۳
۴ سیستم های خرید، انبارداری و توزیع ۳
۵ بازرگانی بین المللی ۳
۶ زبان تخصصی (۱) ۲
۷ زبان تخصصی (۲) ۲
۸ مدیریت مالی (۲) ۳
۹ حسابرسی (۱) ۳
۱۰ سیستم های اطلاعاتی در مدیریت ۳
۱۱ بازاریابی بین المللی ۳
۱۲ مبانی بانکداری و مدیریت بانک ۲
۱۳ تجارت الکترونیک ۳
 
دروس اختیاری
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ روابط کار در سازمان ۳
۲ سمینار در مسائل بازاریابی و بازاریابی اسلامی ۳
۳ حقوق بازرگانی بین المللی ۳
۴ مدیریت تولید و عملیات ۳
۵ مسئله یابی و حل مسئله ۲
۶ اصول و مبانی کار آفرینی ۲
توجه: انتحاب حداقل ۵ واحد از دروس فوق الزامی است..

چارت درسی

جهت دانلود و مشاهده چارت درسی اینجا کلیک کنید.