دوره کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر شامل تعدادی درس های نظری و برنامه تحقیقاتی جهت افزایش اطلاعات نظری و تجربی متخصصان مهندسی کامپیوتر می باشد که زمینه کافی جهت درک و توسعه آنچه در مرزهای تکنیک در زمان حال در این رشته ها می گذرد را فراهم می آورد. هدف آن تربیت افرادی است که توانایی لازم جهت طراحی و نظارت بر اجرای پروژه های تخصصی در زمینه گرایش مربوطه را داشته باشند. ضمناً دانش آموختگان این دوره توان تحقیقاتی کافی جهت حل مسائلی را که در زمینه حرفه ای خود با آن مواجه می شوند را دارا هستند. دوره کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر متشکل از پنج گرایش است که در دانشگاه ایرانیان گرایش های زیر ارائه می شوند: ۱- نرم افزار ۲- شبکه های کامپیوتری ۳- رایانش امن
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

نقش و توانایی

از فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر انتظار می رود در طراحی، تحقیق، به روزسازی، بهینه سازی، امنیت و نوآوری پیوسته با تأمین قابلیت رقابت پذیری بین المللی در سیستم های کامپیوتری، شبکه ای و هوشمند سخت افزاری و نرم افزاری مورد استفاده در کلیه صنایع و کارخانجات، سازمان های دولتی و خصوصی، زیر ساخت های محاسباتی و ارتباطی، در صنعت و خدمات و مدیریت و دفاع و امنیت کشور نقش تعیین کننده داشته باشند و ضمن اشراف بر کلیه روش های علمی و فنی طرح و اجرا و نگهداری در پروژه ها، بتوانند بهترین گزینه موجود طراحی و ساخت و اجرا و حفظ امنیت و خصوصی ماندن اطلاعات در موارد مورد نیاز جامعه و کشور را انتخاب و زیر ساخت ها و پروژه های مورد نیاز ایران را در بهترین کیفیت جهانی طراحی و اجرا و مدیریت نمایند. گرایش های فوق دارای برنامه کاملاً مستقل از یک دیگر می باشند و انتقال از یک گرایش به گرایش دیگر تابع قوانین انتقال از یک رشته به رشته دیگر وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری می باشد.

شرایط پذیرش دانشجو

دانشجویان این دوره از طریق آزمون ورودی و از بین دانش آموختگان کارشناسی مهندسی کامپیوتر و یا رشته های مرتبط و مطابق با ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری انتخاب می شوند. ۱- نرم افزار ورودی های مجاز از کلیه گرایش های رشته های مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر، ریاضی و مهندسی برق. ۲- شبکه های کامپیوتری ورودی های مجاز از کلیه گرایش های رشته های مهندسی کامپیوتر و مهندسی برق. ۳- رایانش امن ورودی های مجاز از کلیه گرایش های رشته های مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر، ریاضی و مهندسی برق.

طول دوره و شکل نظام

نظام کارشناسی ارشد به دو شیوه آموزشی و آموزشی – پژوهشی اجرا می گردد که هر یک شامل دو بخش آموزشی و پژوهشی (سمینار و پایان نامه ) می باشد. طول مدت لازم برای اتمام کل این دوره در حالت عادی ۲ سال است. حداقل و حداکثر مدت مجاز اتمام این دوره مطابق آیین نامه دوره کارشناسی ارشد (و برای این دانشگاه آیین نامه های دوره های مجازی) می باشد. نظام آموزشی آن واحدی است و کلیه درس ها و سمینار و پایان نامه ( در شیوه آموزشی – پژوهشی ) در ۴ نیمسال ارائه می شوند. زمان هر نیمسال ۱۶ هفته است و مدت تدریس یک واحد نظری ۱۶ ساعت است.

تعداد واحدهای درسی (و پژوهشی)

تعداد واحدهای درسی و پژوهشی این دوره برای هر دو شیوه آموزشی و آموزشی – پژوهشی ۳۲ واحد و به شرح زیر می باشند: الف- شیوه آموزشی – پژوهشی: – درس های گروه های ۱، ۲ و ۳ شامل ۲۴ واحد بنا بر جداول مربوط به هر گرایش. – سمینار: ۲ واحد – پایان نامه: ۶ واحد ب- شیوه آموزش محور: – درس های گروه های ۱، ۲ و ۳ شامل ۳۰ واحد بنا بر جداول مربوط به هر گرایش. – سمینار: ۲ واحد لازم به توضیح است که با توجه به وسعت و گستردگی تحولات علم و فناوری در رشته مهندسی کامپیوتر در دنیا، در این برنامه مانند برنامه های همه دانشگاه های معتبر دنیا سعی شده است که ترکیبی از اختیار و الزام ملاک کار قرار گیرد و تفکیک درس ها به سه دسته نیز با توجه به اهمیت و محوری بودن آن ها در شکل دهی بینش و بصیرت دانشجو در فهم و به کارگیری دانش و مهارت های آموزش داده شونده صورت گرفته است و الا در پنج گرایش پیش بینی شده معمولا در سه گروه ۱، ۲ و ۳ با توجه به نظر استادان صاحب نظر، برای دانشکده مجری و در مواردی برای دانشجویان، مقدار معینی از اختیار و انتخاب در چهارچوب قابل قبول گرایش، پیش بینی شده است که با توجه به نیاز های خاص منطقه ای در کشور و یا زمینه های پژوهشی و تجربه های ویژه استادان دانشگاه مجری به اجرا در آید. تذکر: شیوه آموزشی پیش فرض در دانشگاه ایرانیان شیوه آموزش محور بوده و ترکیب و تنوع دروس با توجه به جداول تعیین شده و حدود تعریف شده برای هر یک و تحت نظر گروه کامپیوتر تعیین و ارائه می گردند. ( لازم به ذکر است که دانشجویان می توانند با رعایت مقررات ویژه تقاضای تغییر شیوه آموزشی از آموزش محور به آموزشی-پژوهشی داشته باشند)

تعداد واحدهای درسی و (پژوهشی)

اخذ واحدهای درسی برای دوره کارشناسی ارشد باید طبق جدول های درس های ارائه شده برای گرایش های مختلف از گروه های ۱، ۲ و ۳ و همچنین مطابق بندهای زیر باشد: ۱- در دوره کارشناسی ارشد، در صورت تایید استاد راهنما و دانشکده، دانشجو می تواند حداکثر یک درس خود را از سایر گرایش های مهندسی کامپیوتر یا سایر رشته ها اخذ نماید. ۲- در دوره های کارشناسی ارشد آموزش محور، دانشجو موظف است درس سمینار را بگذراند و معادل واحد پایان نامه (۶ واحد) ، درس از گرایش مربوط به خود اخذ نماید. ۳- درس سمینار (۲ واحد) همانند سایر درس ها دارای سیلابس است و اصول روش انجام تحقیق توسط استاد درس تدریس خواهد شد. هدف از این درس ایجاد توانمندی در دانشجو برای ارائه کتبی و شفاهی نتایج یک تحقیق و آشنایی با روش تحقیق می باشد. ۴- با توجه به تحولات سریع علم و فناوری در این رشته درس هایی تحت عنوان مباحث ویژه در گرایش های مختلف کارشناسی ارشد تعیین شده است که سرفصل های ویژه و جدید با تصویب محتوی در دانشکده مهندسی کامپیوتر تحت این عنون پیش بینی شده و به صورت موقت قابل ارائه است که بتواند با تحولات علمی همگام گردد.

برنامه درسی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری

دروس جبرانی
ردیف عنوان درس تعداد واحد نوع واحد ساعت تدریس
۱ انتقال داده ها ۳ نظری ۴۸
۲ معماری کامپیوتر ۳ نظری ۴۸
۳ سیستم عامل ۳ نظری ۴۸
۴ شبکه ۳ نظری ۴۸
۵ طراحی الگوریتم ها ۳ نظری ۴۸
۶ سیگنال ها و سیستم ها ۳ نظری ۴۸
در صورت عدم گذراندن درس در دوره کارشناسی و یا به تشخیص دانشکده.  
درس های گروه ۱ (اصلی)
ردیف عنوان درس تعداد واحد نوع واحد ساعت تدریس
۱ شبکه های کامپیوتری پیشرفته ۳ نظری ۴۸
۲ ارزیابی کارایی سیستم های کامپیوتری ۳ نظری ۴۸
۳ سیستم های توزیع شده ۳ نظری ۴۸
۴ شبکه های بی سیم و سیار ۳ نظری ۴۸
اخذ حداقل ۲ درس از درس های گروه ۱ فوق برای دانشجویان کارشناسی ارشد الزامی است.  
درس های گروه ۲ (اصلی)
ردیف عنوان درس تعداد واحد نوع واحد ساعت تدریس
۱ شبکه های چند رسانه ای ۳ نظری ۴۸
۲ مدیریت شبکه ۳ نظری ۴۸
۳ معماری ادوات شبکه ۳ نظری ۴۸
۴ رایانش ابری ۳ نظری ۴۸
۵ سیستم های اتکاپذیر ۳ نظری ۴۸
۶ امنیت شبکه پیشرفته ۳ نظری ۴۸
۷ فرایندهای تصادفی ۳ نظری ۴۸
اخذ حداقل ۲ درس از درس های گروه ۲ و یا درس های باقیمانده از گروه ۱ برای دانشجویان کارشناسی ارشد الزامی است.  
درس های گروه ۳ (اختیاری)
ردیف عنوان درس تعداد واحد نوع واحد ساعت تدریس
۱ نظریه بازی ها ۳ نظری ۴۸
۲ پردازنده های شبکه ۳ نظری ۴۸
۳ معماری شبکه های ذخیره سازی و مراکز داده ۳ نظری ۴۸
۴ ریاضیات پیشرفته در شبکه های کامپیوتری ۳ نظری ۴۸
۵ ارتباطات بی سیم ۳ نظری ۴۸
۶ نظریه اطلاعات و کدینگ ۳ نظری ۴۸
۷ سیستم های کامپیوتری امن ۳ نظری ۴۸
۸ شبکه های پر سرعت ۳ نظری ۴۸
۹ نظریه بهینه سازی ۳ نظری ۴۸
۱۰ معماری کامپیوتر پیشرفته ۳ نظری ۴۸
۱۱ طراحی الگوریتم پیشرفته ۳ نظری ۴۸
۱۲ شبکه های نوری ۳ نظری ۴۸
۱۳ شبکه های پیچیده پویا ۳ نظری ۴۸
۱۴ مباحث ویژه در شبکه های کامپیوتری (۱) ۳ نظری ۴۸
۱۵ مفاهیم پیشرفته در شبکه های کامپیوتری (۱) ۳ نظری ۴۸
۱۶ مباحث ویژه در شبکه های کامپیوتری (۲) ۳ نظری ۴۸
۱۷ مفاهیم پیشرفته در شبکه های کامپیوتری (۲) ۳ نظری ۴۸
۱۸ مباحث ویژه در شبکه های کامپیوتری (۳) ۳ نظری ۴۸
۱۹ مفاهیم پیشرفته در شبکه های کامپیوتری(۳) ۳ نظری ۴۸
۲۰ یک درس از سایر گرایش ها یا دانشکده ها با تایید دانشکده ۳ نظری ۴۸
برای دانشجویان کارشناسی ارشد شیوه آموزشی – پژوهشی اخذ حداکثر ۳ درس از این جدول مجاز است. برای دانشجویان کارشناسی ارشد شیوه آموزشی اخذ حداکثر ۵ درس از این جدول مجاز است.

چارت درسی

جهت دانلود و مشاهده چارت درسی مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری اینجا کلیک کنید.