ضمن خیر مقدم به دانشجویان ورودی جدید توجه همه عزیزان را به موارد کلیدی و بسیار مهم زیر جلب می نماییم. لازم به ذکر است انجام فرآیند ثبت نام به منزله پذیرش این نکات کلیدی و کلیه های آیین نامه های مندرج در تارنمای موسسه آموزش الکترونیکی ایرانیان می باشد.

۱- کلیه دانش آموختگان شیوه الکترونیکی (مجازی) ، همچون سایر دانش آموختگان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی که مورد تایید شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم هستند، مجاز به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر در شیوه های غیر الکترونیکی نیز هستند. (صفحه ۱۵ نظام نامه الکترونیکی)

۲- داوطلبان ورود به دوره های الکترونیکی (مجازی) این دانشگاه بایستی دارای مهارت های پایه در استفاده از کامپیوتر و اینترنت باشند. (صفحه ۱۴ نظام نامه الکترونیکی)

۳- امکان دریافت وام دانشجویی مطابق ضوابط وزارت علوم برای دانشجویان تنها برای دانشجویان از ترم دوم به بعد وجود دارد.

۴- در شرایط عادی امکان استفاده از مرخصی تحصیلی در ترم اول هر دانشجو وجود ندارد.

۵- پذیرفته شدگان این دانشگاه پس از مراجعه به دانشگاه و انجام مراحل ثبت نام (تکمیل و امضای فرم های مربوطه و پرداخت شهریه)، بلافاصله و رسما دانشجوی این دانشگاه خواهند شد و در صورتیکه پس از این مرحله قصد جدا شدن از دانشگاه را داشته باشند با آنها طبق ضوابط دانشجوی انصرافی رفتار خواهد شد.

تذکر مهم: داوطلبان گرامی توجه داشته باشند که در هر مرحله ای از ثبت نام، در صورت منصرف شدن از ثبت نام و ادامه تحصیل در این دانشگاه، امکان پس گرفتن هر نوع وجوه واریزی به حساب دانشگاه را نداشته و همچنین ملزم به پرداخت الباقی وجوه شهریه آن نیمسال تحصیلی می باشند، لذا خواهشمند است با آگاهی کامل و تصمیم قطعی اقدام به طی مراحل ثبت نام و پرداخت وجوه نمایند.

۶- دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل، باید درخواست انصراف خود را شخصا و به صورت کتبی به اداره آموزش دانشگاه تسلیم نماید. (صفحه ۷ آیین نامه کارشناسی)

۷- در صورت انصراف از تحصیل در هر ترم، دانشجو موظف است شهریه کامل (ثابت + متغیر) آن ترم را به عنوان هزینه انصراف به دانشگاه پرداخت نماید. (صفحه ۲ آیین نامه شهریه)

۸- در صورت واریز هرگونه مبلغ مازاد در حین پرداخت شهریه، مبلغ مازاد تنها و تنها می تواند با شهریه ترم های آینده دانشجو تهاتر گردد و تحت هیچ شرایط دیگری وجه مورد نظر قابل عودت نمی باشد.

۹- در این دانشگاه امور تحصیلی هر دانشجو از بدو ورود تا پایان دوره، زیر نظر یک استاد مشاور خواهد بود.

۱۰- وضعیت تحصیلی مقاطع قبلی پذیرفته شدگان دوره های کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی) و دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته توسط اساتید مشاور مورد بررسی دقیق قرار می گیرد و در بسیاری موارد ممکن است مشاوره حضوری دانشجو با استاد مشاور ضروری باشد، لذا لازم است دانشجویان آمادگی انجام مشاوره حضوری در همان روز ثبت نام و یا زمان تعیین شده دیگری را داشته باشند. (به همراه داشتن ریز نمرات مقاطع تحصیلی قبلی در هنگام مشاوره ضروری است)

۱۱- در صورتیکه دانشجو قبلا در دانشگاه های دیگری دروسی را گذرانده باشد، امکان معادل سازی آنها مطابق قوانین وزارت علوم و ضوابط این دانشگاه وجود دارد. (صفحه ۸ آیین نامه کارشناسی)

۱۲- دانشجویانی که شرایط استفاده از امکان معادل سازی را دارند، میبایست تنها در ترم اول تحصیلی خود درخواست کتبی خود را (همراه با ریز نمرات تایید شده حاوی دروس مورد نظرشان) به استاد مشاور خود ارائه نموده و این درخواست را از طریق استاد مشاور پیگیری نمایند.

تذکر مهم: امکان معادل سازی در ترم های دوم به بعد مطلقا وجود ندارد.

۱۳- بر اساس اعلام رسمی سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی، هر داوطلب مرد لازم است در هنگام پذیرش در دانشگاه (قبولی قطعی و ثبت نام نهایی) از لحاظ مشمولیت و مقررات وظیفه عمومی، شامل یکی از شرایط مشروحه مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره های کارشناسی (صفحات ۲۰ و ۲۱) و کارشناسی ارشد (صفحه ۳) باشد.

 

موارد خاص دانشجویان دوره کارشناسی

۱- حداقل تعداد واحد اخذ شده برای یک دانشجو در هر ترم در مقطع کارشناسی ۱۲ واحد و حداکثر آن ۲۰ واحد است. (صفحه ۳ آیین نامه کارشناسی)

۲- در دوره های کارشناسی ، حداقل نمره قبولی برای هر درس برابر ۱۰ بوده و دانشجویی که در یک ترم معدل کمتر از ۱۲ داشته باشد، در آن ترم مشروط تلقی خواهد شد و در ترم بعد اجازه اخذ حداکثر ۱۴ واحد را خواهد داشت. (صفحه ۶ آیین نامه کارشناسی)

۳- هر دانشجو در دوره کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی) فقط یک بار و در دوره کارشناسی پیوسته فقط دو بار اجازه مشروط شدن دارد (مشروطی های بعدی موجب محرومیت از تحصیل خواهد شد). (صفحه ۶ آیین نامه کارشناسی)

۴- تحصیل همزمان دانشجویان دوره های الکترونیکی مقطع کارشناسی در یکی از رشته های گرایش های حضوری، نیمه حضوری و یا الکترونیکی دانشگاه های دیگر بلامانع است. (صفحه ۱۷ نظام نامه الکترونیکی)

۵- انتقال دانشجو در دوره های الکترونیکی از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر ممنوع است.

۶- میهمان شدن دانشجویان کارشناسی در دوره های الکترونیکی از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در صورت موافقت مبدا و مقصد بلامانع است. (صفحه ۸ آیین نامه کارشناسی)

۷- دانشگاه اختیار دارد برای دانش آموختگان دوره های کاردانی پیوسته (فاقد مدرک پیش دانشگاهی) که معدل آنها کمتر از ۱۴ است و در دوره های کارشناسی ناپیوسته پذیرفته شده اند به تشخیص گروه آموزشی حداکثر تا ۲۰ واحد جبرانی ارائه نماید. ( صفحه ۴ آیین نامه کارشناسی)

۸- دانشگاه اختیار دارد در دوره های کارشناسی ناپیوسته برای دانشجویان ورودی با مدرک کاردانی غیر مرتبط، به تشخیص گروه آموزشی حداکثر تا ۲۰ واحد جبرانی ارائه نماید. ( صفحه ۴ آیین نامه کارشناسی)

۹- ملاک دانش آموختگی در دوره های کارشناسی (پس از گذراندن تمام دروس) کسب معدل کل حداقل ۱۲ است. (صفحه ۸ آیین نامه کارشناسی)

 

موارد خاص دانشجویان دوره کارشناسی ارشد

۱- حداقل تعداد واحد اخذ شده برای یک دانشجو در هر ترم در مقطع کارشناسی ارشد ۸ واحد و حداکثر آن ۱۴ واحد است. (صفحه ۳ آیین نامه کارشناسی ارشد)

۲- در دوره های کارشناسی ارشد، حداقل نمره قبولی برای هر درس برابر ۱۲ بوده و دانشجویی که در یک ترم معدل کمتر از ۱۴ داشته باشد، در آن ترم مشروط تلقی خواهد شد. (صفحه ۵ آیین نامه کارشناسی ارشد)

۳- هر دانشجو در دوره کارشناسی ارشد فقط یکبار اجازه مشروط شدن دارد (مشروطی های بعدی موجب محرومیت از تحصیل خواهد شد). ( صفحه ۵ آیین نامه کارشناسی ارشد)

۴- تحصیل همزمان دانشجویان در دوره های کارشناسی ارشد در موسسه ها (اعم از دولتی و غیر دولتی) ممنوع است. ( صفحه ۴ آیین نامه کارشناسی ارشد)

۵- تغییر رشته، انتقال و میهمانی در دوره های کارشناسی ارشد ممنوع است. (صفحه ۵ آیین نامه کارشناسی ارشد)

۶- آن دسته از داوطلبانی که در آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته پذیرفته شوند و دارای مدرک کارشناسی غیر مناسب با رشته قبولی باشند، موظف به گذراندن دروس پیش نیاز ( جبرانی) به تشخیص گروه آموزشی مربوط بوده و هزینه دروس پیش نیاز (جبرانی) نیز توسط دانشجو پرداخت می شود. (صفحه ۷ دفترجه راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد)

۷- ملاک دانش آموختگی در دوره های کارشناسی ارشد (پس از گذراندن تمام دروس) کسب معدل کل حداقل ۱۴ است. (صفحه ۶ آیین نامه کارشناسی ارشد)