هفتمین کنفرانس سالانه انرژی پاک

استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله “انرژی بادی، خورشیدی و زمین گرمایی” می‏تواند باعث کاهش وابستگی به منابع فسیلی و کاهش انتشار گازهای آلاینده ‌شود.
از این رو توسعه و گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر موجب کمک به تحقق اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ‌شده و از عوامل اساسی در رسیدن به توسعه پایدار در هر کشوری محسوب می‌شود.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.