۳- چگونگی ورود به سایا و آشنایی کلی با اجزاء سایا

دانلود فایل

۲- آماده سازی جهت ورود به سامانه سایا، ویژه اساتید و دانشجویان

دانلود فایل

۶- چگونه با اکانت دانشجویی و یا اکانت استادی در پیام رسان آموزشی پیام ارسال و دریافت نماییم؟

دانلود فایل

۵- اطمینان از آمادگی کامپیوتر در کلاس برخط زنده، تفاوت دسترسی ها، صدا و وبکم

دانلود فایل

۴- چگونه برای اولین بار از طریق سایا وارد پیام رسان کلاس ها و تالار های سایا شویم؟

دانلود فایل