کنفرانس ملی بهبود و بازسازی سازمان ها و کسب و کارها

موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان با حمایت دانشگاه تهران برگزار می کند:

– کنفرانس ملی بهبود و بازسازی سازمان ها و کسب و کارها
– آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : ۵ اسفند ماه ۱۳۹۸
– آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس: ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
– لینک سایت کنفرانس: cirob.ir

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.